Regulament de organizare și funcționare    Document         Data     Titlu
29/11/2012Regulament privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Local al comunei Teliucu Inferior
27/01/2011Regulament de organizare și funcționare + regulament de ordine interioară Anexa nr. 1 la HCL nr. 5 din 2011