Actualitate

  Anunț individual executare silită
  Anunț individual executare silită
  ANUNȚ : Plan Urbanistic de Detaliu - Construire casă de vacanță P+M și împrejmuire proprietate, pe amplasamentul din jud. Hunedoara, comuna Teliucu Inferior, sat Cinciș-Cerna, str. Cernei, f.n, imobil identificat prin CF 62405, nr. cadastral 62405.
  Anunț individual executare silită
  Anunț individual executare silită
  Anunț individual executare silită
  STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL COMUNEI TELIUCU INFERIOR, JUDEȚUL HUNEDOARA,2020-2024
  Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Teliucu Inferior, județul Hunedoara, pentru anul 2024
  Program de lucru colectare deșeuri pentru lunile 3-11/2024
  HOTĂRÂREA NR. 10/2024 privind adoptarea bugetului local al comunei Teliucu Inferior pe anul 2024 si a estimărilor pe perioada 2025-2027
  Grafic colectare deșeuri voluminoase
  VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE - pliant informativ, cerere vmi, cerere ajutor de urgenta, alte formulare
  
  INFORMAȚII privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în sezonul rece 2023 - 2024 şi a suplimentului pentru energie în Comuna Teliucu Inferior
  
  HG 714 din 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate
Cerere luare in evidenta fosa septica-Persoane fizice
Cerere luare in evidenta fosa septica- Persoane juridice
  Informare cetateni asupra deșeurilor de tip DEEE
  PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO – ECONOMICĂ AL COMUNEI TELIUCU INFERIOR PENTRU PERIOADA 2021-2027

Mesajul primarului comunei, Pupeză Daniel Gheorghe Sorin

Stimați cetățeni,

Site-ul primăriei Comunei Teliucu Inferior este un mijloc de comunicare modern care vă oferă oportunitatea de a participa la luarea unor decizii care privesc comunitatea noastră, de a exprima aprecieri asupra progreselor realizate până acum și asupra dezideratelor de viitor. Ideile, opiniile și părerile dumneavoastră sunt importante. Noi le vom analiza cu mare atenție și vom încerca să le punem în practică pentru prosperitatea comunității noastre.

Comuna Teliucu Inferior se află într-o fază de schimbări structurale, care trebuie să aibă loc, în contextul schimbărilor regionale, naționale și europene. Ne dorim o administrație publică locală în slujba cetățenilor, modernă și cu obiective ambițioase.
Celor care vizitați comuna prin intermediul acestui site, vă adresez salutul meu și al întregii echipe administrative.

Cu cele mai alese gânduri,
Pupeză Daniel Gheorghe Sorin