Actualitate

  REZULTATUL FINAL la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Urbanism si Achiziții Publice,organizat în data 20.03.2023, ora 10.00
  Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Urbanism si Achiziții Publice, organizat în data 22.03.2023, ora 10,00
  Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Urbanism si Achiziții Publice,organizat în data 20.03.2023, ora 10.00
  ERATA PRIVIND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consiler achiziții publice, clasa I, grad profesional principal în Compartimentul Financiar Urbanism si Achiziții Publice din aparatul de specialitate a Primarului Comunei Teliucu Inferior, 20.03.2023, ora 10,00
  REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consiler achiziții publice, clasa I, grad profesional principal în Compartimentul Financiar Urbanism si Achiziții Publice din aparatul de specialitate a Primarului Comunei Teliucu Inferior, 20.03.2023, ora 10,00
  ANUNȚ vânzare prin licitație publică a unor mijloace fixe - TRACTOR HOYO 504 si Autospeciala Caterpillar 428B , CAIET DE SARCINI
  GRAFIC COLECTARE DESURI VOLUMINOASE
  GRAFIC COLECTARE DESURI PERICULOASE DIN DESEURI MENAJERE COMUNA TELIUCU INFERIOR
  A.D.I S.I.G.D HUNEDOARA : Documentatia privind atribuirea Contractului de achizitie publica pentru Zonele 1- Brad, 2 – Hateg si 3 Centru
  ANUNȚ CONCURS DE RECRUTARE Primăria Comunei Teliucu Inferior, Organizează, în condițiile legii, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de: Consilier Achiziții Publice , clasa I, grad profesional principal - Compartiment Urbanism si Achiziții Publice, din aparatul de specialitate a Primarului comunei Teliucu Inferior.
  Graficul de colectare a deșeurilor din Comuna Teliucu Inferior pentru anul 2023
  HG 714 din 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate
Cerere luare in evidenta fosa septica-Persoane fizice
Cerere luare in evidenta fosa septica- Persoane juridice
  Informare cetateni asupra desurilor de tip DEEE
  INFORMAȚII privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în sezonul rece 2022 - 2023 şi a suplimentului pentru energie în Comuna Teliucu Inferior
  PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO – ECONOMICĂ AL COMUNEI TELIUCU INFERIOR PENTRU PERIOADA 2021-2027

Centrul de informare și promovare turistică Teliucu Inferior
Mesajul primarului comunei, Pupeză Daniel Gheorghe Sorin

Stimați cetățeni,

Site-ul primăriei Comunei Teliucu Inferior este un mijloc de comunicare modern care vă oferă oportunitatea de a participa la luarea unor decizii care privesc comunitatea noastră, de a exprima aprecieri asupra progreselor realizate până acum și asupra dezideratelor de viitor. Ideile, opiniile și părerile dumneavoastră sunt importante. Noi le vom analiza cu mare atenție și vom încerca să le punem în practică pentru prosperitatea comunității noastre.

Comuna Teliucu Inferior se află într-o fază de schimbări structurale, care trebuie să aibă loc, în contextul schimbărilor regionale, naționale și europene. Ne dorim o administrație publică locală în slujba cetățenilor, modernă și cu obiective ambițioase.
Celor care vizitați comuna prin intermediul acestui site, vă adresez salutul meu și al întregii echipe administrative.

Cu cele mai alese gânduri,
Pupeză Daniel Gheorghe Sorin