Actualitate

  PROCES - VERBAL DE AFIȘARE încheiat azi, 21.09,2022 a rezultatului la proba dc selecție a dosarului de înscriere la concursul organizat în data de 29.09.2022, ora 9,00-proba scrisă pentru ocuparea a postului de natură contractuală de : Șofer din cadrul Serviciului dezvoltare locala si gospodare comunala din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Teliucu Inferior
  PROCES - VERBAL DE AFIȘARE încheiat azi. 21.09.2022 a rezultatului la proba de selecție a dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 28.09.2022, ora 9,00- proba scrisă pentru ocuparea a postului vacant de natură contractuală de : Inspector de specialitate IA- din cadrul Serviciului Voluntar Situatii de Urgenta, PM si PSI din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Teliucu
  Comuna Teliucu Inferior organizează in data de 29.09.2022 concursul pentru ocuparea a I (un) post contractual, vacant, de șofer, la Serviciul dezvoltare locala si gospodărire comunala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior. Relațiile referitoare la organizarea concursului, bibliografie se vor putea obține de Ia secretarul Comisiei de concurs începând cu data de 06.09.2022.
  Comuna Teliucu Inferior organizează in data de 28.09.2022 concursul pentru ocuparea a 1 (un) post contractual, vacant, de inspector IA , la Serviciul voluntar Situații de Urgenta, PM si PSI din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior. Relațiile referitoare la organizarea concursului, bibliografie se vor putea obține de la secretarul Comisiei de concurs incepand cu data de 06.09.2022
  ANUNȚ VANZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICA : Primaria Comuna Teliucu Inferior, județul Hunedoara, cu sediul in comuna Teliucu Inferior, strada Minei, nr. 2 anunța scoaterea la licitație publica a următoarelor bunuri mobile aflate in domeniul privat al comunei Teliucu Inferior: TRACTOR HOYO 504 (4x4), an fabricație 2010, preț de plecare 31.155 lei, la care se adaugaT.V.A ; AUTOSPECIALA CATERPILLAR 428B, an fabricație 1992, preț de plecare 56.826 lei, Ia care se adauga T.V.A
  Măsuri prevenire pestă porcină
  ADRESA PETIȚIE TRAFIC GREU SAT CINCIȘ- CERNA
  RĂSPUNS DE LA MINISTERUL ECONOMIEI PRIVIND IAZURILE DE DECANTARE DIN TELIUCU INFERIOR
  MĂSURI DE PREVENIRE PENTRU PERIOADELE CANICULARE -POPULAȚIE
  MĂSURI DE PREVENIREA INCENDIILOR PENTRU PERIOADELE CANICULARE SAU SECETOASE
  Colectarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere - Grafic de colectare
  PROGRAM DE LUCRU COLECTARE DEȘEURI - POPULAȚIE
  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 6 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eficientizării gestionării deşeurilor
  MODUL DE UTILIZARE A FOCULUI DESCHIS ÎN CONFORMITATE CU O.M.A.I. 163/2007 PENTRU APROBAREA NORMELOR GENERALE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
  Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara - Informații utile pentru cetățeni
  PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO – ECONOMICĂ AL COMUNEI TELIUCU INFERIOR PENTRU PERIOADA 2021-2027

Mesajul primarului comunei, Pupeză Daniel Gheorghe Sorin

Stimați cetățeni,

Site-ul primăriei Comunei Teliucu Inferior este un mijloc de comunicare modern care vă oferă oportunitatea de a participa la luarea unor decizii care privesc comunitatea noastră, de a exprima aprecieri asupra progreselor realizate până acum și asupra dezideratelor de viitor. Ideile, opiniile și părerile dumneavoastră sunt importante. Noi le vom analiza cu mare atenție și vom încerca să le punem în practică pentru prosperitatea comunității noastre.

Comuna Teliucu Inferior se află într-o fază de schimbări structurale, care trebuie să aibă loc, în contextul schimbărilor regionale, naționale și europene. Ne dorim o administrație publică locală în slujba cetățenilor, modernă și cu obiective ambițioase.
Celor care vizitați comuna prin intermediul acestui site, vă adresez salutul meu și al întregii echipe administrative.

Cu cele mai alese gânduri,
Pupeză Daniel Gheorghe Sorin