Actualitate

  Anunț individual executare silită
  Anunț individual executare silită
  HOTĂRÂRE nr. 13/29.05.2024, ora 15:30 privind soluționarea contestației formulate de Partidul Național Conservator Român
  Anunț individual executare silită
  PROCES-VERBAL pentru învestirea Biroului electoral al secțiilor de votare nr. 483din comuna Teliucu Inferior, jud. Hunedoara încheiat astăzi 27.05.2024
  Hotărârea NR 12/24.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 60 Teliucu Inferior
  PROCES-VERBAL pentru învestirea Biroului electoral al secțiilor de votare nr.481,482,483,484 din comuna Teliucu Inferior, jud. Hunedoara încheiat astăzi 22.05.2024
  PROCES – VERBAL încheiat astăzi 22.05.2024, ora 16:30 cu ocazia ședinței Biroului Electoral de Circumscripție nr. 60 Teliucu Inferior desfășurată în vederea completării birourilor electorale ale secțiilor de votare nr. 481, 482, 483, 484 constituite la nivelul comunei Teliucu Inferior, cu reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale sau ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale
  HOTĂRÂREA NR. 11 /22.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 60 TELIUCU INFERIOR
  HOTĂRÂREA NR. 10 /21.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 60 TELIUCU INFERIOR
  Anunț privind completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare din comuna Teliucu Inferior ( Secțiile de votare nr. 481, 482, 483, 484)
  Proces Verbal cu ocazia tragerii la sorti pentru stabilirea ordinii pe buletinele de vo
  Proces – verbal ÎNDREPTAT încheiat astăzi 08 MAI 2024 cu ocazia constatării rămânerii definitive a candidaturilor depuse pentru funcția de primar și de consilier local la alegerile locale din 09 iunie 2024
  Proces – verbal încheiat astăzi 07 MAI 2024 cu ocazia constatării rămânerii definitive a candidaturilor depuse pentru funcția de primar și de consilier local la alegerile locale din 09 iunie 2024
  PROCES VERBAL AFISARE CONSILIERI LOCALI AUR
  HOTĂRÂRE nr. 9/30.04.2024 privind admiterea listei de candidați depusă de ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR pentru funcția de consilier local al comunei Teliucu Inferior
  PROCES VERBAL AFISARE PRIMAR AUR
  HOTĂRÂRE nr. 8/30.04.2024 privind admiterea propunerii de candidat pentru funcția de PRIMAR depusă de ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
  Proces verbal afisare lista candidati consilieri UDMR
  HOTĂRÂRE nr. 7/29.04.2024 privind admiterea listei de candidați depusă de UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
  Proces verbal afisare lista candidati consilieri PNL
  HOTĂRÂRE nr. 6/29.04.2024 privind admiterea listei de candidați depusă de PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
  Proces verbal afisare candidatura primar - PNL
  HOTĂRÂRE nr. 5/29.04.2024 privind admiterea propunerii de candidat pentru funcția de PRIMAR depusă de PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
  Proces verbal afisare lista candidati consilieri PSD
  Liste candidati consilieri PSD
  HOTĂRÂRE nr. 4/29.04.2024 privind admiterea listei de candidați depusă de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
  Proces verbal afisare candidatura primar - PSD
  HOTĂRÂRE nr. 3/29.04.2024 privind admiterea propunerii de candidat pentru funcția de PRIMAR depusă de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
  Anunț individual executare silită
  Proces verbal cu ocazia completării Biroului electoral de circumscripție Teliucu Inferior
  A N U N Ț: în conformitate cu prevederile art. 26 al. 14 din Legea 115/2015, în data de 19.04.2024 ora 14.00 va avea loc completarea Biroul electoral de circumscripție comunală nr. 60 TELIUCU INFERIOR cu reprezentanții partidelor politice si ai organizațiilor cetățenilor apartinand minorităților naționale care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior.
  HOTĂRÂRE nr. 2/16.04.2024 Privind stabilirea numărului de susținători necesar pentru depunerea candidaturilor pentru funcția de primar și pentru funcția de consilier local
  HOTĂRÂRE nr. 1/15.04.2024 privind stabilirea programului de funcționare al Biroului Electoral de Circumscripție nr. 60 Teliucu Inferior
  Anunț individual executare silită
  Anunț colectiv executare silită
  Anunț individual executare silită
  STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL COMUNEI TELIUCU INFERIOR, JUDEȚUL HUNEDOARA,2020-2024
  Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Teliucu Inferior, județul Hunedoara, pentru anul 2024
  Anunț colectiv executare silită
  Anunț individual executare silită
  Program de lucru colectare deșeuri pentru lunile 3-11/2024
  HOTĂRÂREA NR. 10/2024 privind adoptarea bugetului local al comunei Teliucu Inferior pe anul 2024 si a estimărilor pe perioada 2025-2027
  Anunț colectiv executare silită
  Grafic colectare deșeuri voluminoase
  Anunț colectiv : emitere somații și titluri executorii
  GRAFIC COLECTARE DEȘEURI RECICLABILE IANUARIE-FEBRUARIE 2024
  Convocarea in ședința ordinara, a Consiliului local al comunei Teliucu Inferior pentru data de 21.12.2023
  Anunț individual : emitere somație și titlu executoriu
  VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE - pliant informativ, cerere vmi, cerere ajutor de urgenta, alte formulare
  ANUNȚ COLECTIV - emitere de acte administrative fiscale
  
  INFORMAȚII privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în sezonul rece 2023 - 2024 şi a suplimentului pentru energie în Comuna Teliucu Inferior
  Grafic colectare deșeuri voluminoase
  Grafic colectare deșeuri periculoase
  Grafic colectare deșeuri - octombrie-decembrie 2023
  
  HG 714 din 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate
Cerere luare in evidenta fosa septica-Persoane fizice
Cerere luare in evidenta fosa septica- Persoane juridice
  Informare cetateni asupra deșeurilor de tip DEEE
  PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO – ECONOMICĂ AL COMUNEI TELIUCU INFERIOR PENTRU PERIOADA 2021-2027

Mesajul primarului comunei, Pupeză Daniel Gheorghe Sorin

Stimați cetățeni,

Site-ul primăriei Comunei Teliucu Inferior este un mijloc de comunicare modern care vă oferă oportunitatea de a participa la luarea unor decizii care privesc comunitatea noastră, de a exprima aprecieri asupra progreselor realizate până acum și asupra dezideratelor de viitor. Ideile, opiniile și părerile dumneavoastră sunt importante. Noi le vom analiza cu mare atenție și vom încerca să le punem în practică pentru prosperitatea comunității noastre.

Comuna Teliucu Inferior se află într-o fază de schimbări structurale, care trebuie să aibă loc, în contextul schimbărilor regionale, naționale și europene. Ne dorim o administrație publică locală în slujba cetățenilor, modernă și cu obiective ambițioase.
Celor care vizitați comuna prin intermediul acestui site, vă adresez salutul meu și al întregii echipe administrative.

Cu cele mai alese gânduri,
Pupeză Daniel Gheorghe Sorin