Situații financiare

Selectați anul :


Puteți afla informații financiare despre orice instituție publică accesând site-ul https://forexepublic.mfinante.gov.ro/web/transparenta-bugetara/rapoarte-entitati-publice


Data Nr Titlul Descarcă document Observații
17-02-20239Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2022Bilanț contabil
17-02-20238Balanța de verificare la data de 31.12.2022Bilanț contabil
17-02-20237Dare de seama la data de 31.12.2022Bilanț contabil
09-01-20231HOTARARE Nr 1 / 09.01.2023 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2022, precum si repartizarea excedentului din anii precedenti, in secțiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023 al comunei Teliucu InferiorBilanț contabil