Organigrama și statul de funcții    Document         Data     Titlu
30/09/2021HOTĂRÂREA Nr. 63/2021 privind modificarea si completarea statului de funcții, aprobat prin HCL nr. 48 /2021, a aparatului de specialitate al primarului comunei Teliucu Inferior, a Instituțiilor publice Biblioteca și Cămin Cultural aflate în subordinea Consiliului Local,
31/08/2021HOTĂRÂREA Nr. 48/2021 privind modificarea si completarea statului de funcții, aprobat prin HCL nr. 46 /2020, a aparatului de specialitate al primarului comunei Teliucu Inferior, a Instituțiilor publice Biblioteca și Cămin Cultural aflate în subordinea Consiliului Local
14/07/2010Organigrama Primarie - Hotararea nr. 29 2010