Organigrama și statul de funcții    Document         Data     Titlu
21/12/2023HOTĂRÂREA NR. 137/2023 privind revocarea H.C.L. nr. 125 /2023 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Teliucu Inferior, aprobarea Organigramei si a Statului de Funcții
27/11/2023H O T A R A R EA Nr. 125/ 2023 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului Comunei Teliucu Inferior, aprobarea Organigramei si a Statului de Funcții
17/11/2023HOTARÂREA NR. 115/2023 privind modificarea si aprobarea organigramei si a statului de functii a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Teliucu Inferior
30/03/2023HOTARAREA NR. 32/2023 privind modificarea si aprobarea organigramei si a statului de funcții a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Teliucu Inferior,
30/09/2021HOTĂRÂREA Nr. 63/2021 privind modificarea si completarea statului de funcții, aprobat prin HCL nr. 48 /2021, a aparatului de specialitate al primarului comunei Teliucu Inferior, a Instituțiilor publice Biblioteca și Cămin Cultural aflate în subordinea Consiliului Local,
31/08/2021HOTĂRÂREA Nr. 48/2021 privind modificarea si completarea statului de funcții, aprobat prin HCL nr. 46 /2020, a aparatului de specialitate al primarului comunei Teliucu Inferior, a Instituțiilor publice Biblioteca și Cămin Cultural aflate în subordinea Consiliului Local
14/07/2010Organigrama Primarie - Hotararea nr. 29 2010