Învățământ

În comuna Teliucu Inferior funcţionează 3 şcoli: o şcoală generală ,clasele I- VIII  în satul Teliucu Inferior  o  şcoală primară ,clasele I- IV în satul Cinciş- Cerna, respectiv o şcoală primară în  satul col. Frontu II şi 2 grădiniţe cu program normal de funcţionare la Teliucu Inferior şi Cinciş- Cerna În şcolile şi grădiniţele menţionate mai sus, frecventează în anul şcolar 2006- 2007 un nr. total de 217 copii, după cum urmează:

Şcoala generală Teliucu inferior:

  • clasele I-IV: 47 elevi
  • clasele V-VIII : 74 elevi
  • TOTAL : 121 elevi

Şcoala primară Cinciş- Cerna:

  • clasele I-IV: 17 elevi

Şcoala primară col Frontu II:

  • clasele I-IV: 11 elevi

Numarul total de elevi: 149 elevi.

Grădiniţa cu program normal Teliucu Inferior :   54 preşcolari

Grădiniţa cu program normal Cinciş- Cerna :     14 preşcolari

Numarul total: 68 preşcolari                    

Şcoala generală Teliucu Inferior şi Şcoala primară Cinciş- Cerna( inclusiv grădiniţa) sunt renovate de curând, fiind racordate la reţeaua de alimentare cu apă curentă, la canalizare.Totodată au sistem propriu de încălzire centrală. Şcoala primară de la Frontu II şi Grădiniţa de la Teliucu Inferior sunt incluse în proiectul de renovare prevăzut pentru anul 2007. 

Dotarea cu echipamente IT : laboratorul de informatică de la Şcoala generală Teliucu Inferior este dotat cu 16 calculatoare în stare de funcţionare dar multe dintre ele sunt depăşite din punct de vedere tehnic şi moral.La Şcoala primară Cinciş- Cerna sunt funcţionale 3 calculatoare din care, 2 sunt în stare destul de bună. Nicio şcoală nu are imprimante, fax, xerox , echipamente multimedia şi nu este conectată la Internet.

 Cadrele didactice angajate în procesul de educaţie sunt structurate astfel:
  • profesorii: 11
  • institutori: 1
  • învăţători: 4
  • educatori: 3
  • TOTAL personal: 19