Hotărâri ale Consilului Local

Selectați anul :


Registrul Hotărârilor Consiliului Local pe anul 2022


Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
02-09-202261Hotarare nr. 61 / 02.09.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Teliucu Inferior , pe anul 2022primar
26-07-202252Hotarare nr. 52/26.07.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Teliucu Inferior , pe anul 2022primar
29-04-202231HOTARARE nr. 31/29.04.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Teliucu Inferior , pe anul 2022primar
11-02-20227HOTARAREA Nr. 7/11.02.2022 privind adoptarea bugetului de credite interne al Comunei Teliucu Inferior , pe anul 2022primar
11-02-20226HOTARAREA Nr. 6/ 2022 privind adoptarea bugetului local al comunei Teliucu Inferior pe anul 2022 si a estimarilor pe perioada 2023-2025primar
31-01-20225HOTĂRÂREA Nr. 5/2022 privind stabilirea procedurii de atribuire pentru delegarea gestiunii Serviciului de iluminat public pe raza administrativ teritoriala a Comunei Teliucu Inferior, Județul Hunedoaraprimar
31-01-20224HOTĂRÂREA NR. 4 /2022 privind aprobarea reactualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru comuna Teliucu Inferiorprimar
31-01-20223H O T A R A R E A Nr. 3 / 2022 privind actualizarea indemnizației pentru membrii S.V.S.U. Teliucu Inferior , participanti la intervenții de incendiu, pregătire profesionala si participare la cursuri de pregătire profesionala, actualizate conform HG nr. 1071/2021.primar
06-01-20222HOTĂRÂREA Nr. 2/2022 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a terenului proprietate privata a comunei Teliucu Inferior, în suprafață de 2641 mp, CF 62149, situat in satul Teliucu Inferior, Str. Viorele, Nr. 20, comuna Teliucu Inferior, Jud. Hunedoara, către Agenția Națională pentru Locuințe, pe durata realizării investiției: Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, in corn. Teliucu Inferior, Jud. Hunedoara, in regim de inaltime P+3E si 18 u.l..primar
06-01-20221HOTARARE Nr 1/06.01.2022 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2021, precum si repartizarea excedentului din anii precedenti, in sectiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022 al comunei Teliucu Inferiorprimar