Hotărâri ale Consilului Local

Selectați anul :


Registrul Hotărârilor Consiliului Local pe anul 2023


Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
18-09-202392HOTĂRÂREA NR. 92/2023 privind trecerea din domeniul privat al comunei Teliucu Inferior in domeniul public al comunei Teliucu inferior a a terenului in suprafața de 3046 mp, cu nr. Cadastral/ C.F.60498 si introducerea in domeniul public al acestuia situat in Comuna Teliucu Inferior,str. Minei,jud. Hunedoaraprimar
29-08-202391HOTĂRÂREA NR. 91/2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici inițiali si actualizați și a devizului general inițial și actualizat pentru obiectivul de investiții.’„Extindere rețea de alimentare cu gaze naturale în localitățile Cinciș-Cerna, Teliucu Superior, comuna Teliucu Inferior județul Hunedoara”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a cofinanțării pentru categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului „Extindere rețea de alimentare cu gaze naturale în localitățile Cinciș-Cerna, Teliucu Superior, comuna Teliucu Inferior județul Hunedoara”primar
29-08-202390HOTĂRÂREA NR. 90/2023 acordarea Titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE POST-MORTEM AL COMUNEI TELIUCU INFERIOR” Preotului OPRE CRĂCIUNprimar
29-08-202389HOTĂRÂREA NR. 89/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat ca urmare a încheierii contractelor de achiziții pentru obiectivul de investiții :„Reabilitare și m odernizare drumuri comunale, corn. Teliucu Inferior, jud. Hunedoara”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local, actualizate, pentru realizarea obiectivului „Reabilitare și modernizare drum uri comunale, corn. Teliucu Inferior, jud. Hunedoara”primar
29-08-202388HOTĂRÂREA NR. 88/2023 privind neasumarea de către U.A.T. Comuna Teliucu Inferior a responsabilităților organizării si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului si a contractelor/acordurilor-cadru pentru prestarea serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al României,pentru perioada 2023-2029primar
29-08-202387HOTĂRÂREA NR. 87/2023 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Teliucu Inferior, pe trimestrul 2 anul 2023primar
29-08-202386HOTĂRÂREA NR. 86/2023 privind aprobarea vanzarii unui apartament din fondul locativ, proprietate privata a Comunei Teliucu Inferior, CF 60024, situat in satul Teliucu Inferior, Strada Zorilor, Nr. 3, Bl 120, Sc.A, Et.P, Ap.9, Jud. Hunedoara, către dna Molan Liliana primar
29-08-202385HOTĂRÂREA NR. 85/2023 privind alegerea dintre membrii Consiliului Local comunei Teliucu Inferior a președintelui de ședința pe o perioada de 3 luniprimar
29-08-202384HOTĂRÂREA NR. 84/2023 privind aprobarea vanzarii prin licitație publica a 4 suprafețe de teren, apartinand domeniului privat al comunei Teliucu Inferior, județul Hunedoara primar
29-08-202383HOTĂRÂREA NR. 83/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei TELIUCU INFERIORprimar
29-08-202382HOTĂRÂREA NR. 82/2023 privind acordarea Titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI TELIUCU INFERIOR” Preasfințitului Părinte Episcop NESTOR - Episcopul Devei și Hunedoareiprimar
29-08-202381HOTĂRÂREA NR. 81/2023 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Comunei Teliucu Inferior”, precum și pentru acordarea unor diplome și premiiprimar
29-08-202380HOTĂRÂREA NR. 80/2023 pentru modificarea si completarea HCL 91/2022 privind aprobarea vanzarii unui apartament din fondul locativ al Comunei Teliucu Inferior, situat in sat Teliucu Inferior, Str. Viorele,Nr. 3, Bl.3, Sc,B , Ap.l2 Jud Hunedoara, către dl Hriscu Petrisoar.primar
27-07-202379HOTĂRÂREA NR. 79/2023 privind însușirea lucrării de specialitate „ documentație de primă înscriere Plan de amplasament și delimitare a imobilului „ pentru prima înscriere in cartea funciară domeniul public, a imobilului „Acces Alei in Colonia Frontul 2,Teliucu Superior din DJ-687F"primar
27-07-202378HOTĂRÂREA NR. 78/2023 privind acordarea Titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI TELIUCU INFERIOR” domnului Hurth Adrian Gabriel - campion canotajprimar
27-07-202377HOTĂRÂREA NR. 77/2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Teliucu Inferior, pe anul 2023primar
27-07-202376HOTĂRÂREA NR. 76/2023 privind acordarea Titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI TELIUCU INFERIOR” domnului Golesie Dan Florin Antonie - campion mondial - juniori caiac-canoeprimar
27-07-202375HOTĂRÂREA NR. 75/2023 privind acordarea Titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI TELIUCU INFERIOR” domnului Pasca Cosm in Tiberiu - campion mondial caiac-canoeprimar
27-07-202374HOTĂRÂREA NR. 74/2023 privind acordarea Titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI TELIUCU INFERIOR” domnului Prof. Dr. Ing. Vaida Victorprimar
27-07-202373HOTĂRÂREA NR. 73/2023 privind acordarea Titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI TELIUCU INFERIOR” doamnei Crisan Minodora - invatatoareprimar
27-07-202372HOTĂRÂREA NR. 72/2023 privind acordarea Titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI TELIUCU INFERIOR” doamnei Iga Anica - educatoareprimar
27-07-202371HOTĂRÂREA NR. 71/2023 privind acordarea Titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI TELIUCU INFERIOR” doamnei Herban Maria - profesoaraprimar
27-07-202370HOTĂRÂREA NR. 70/2023 privind acordarea Titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI TELIUCU INFERIOR” doamnei Vulsan Viorica - invatatoareprimar
27-07-202369HOTĂRÂREA NR. 69/2023 privind acordarea Titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI TELIUCU INFERIOR” domnului Vulsan Liviu - profesorprimar
27-07-202368HOTĂRÂREA NR. 68/2023 privind acordarea Titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI TELIUCU INFERIOR” domnului Vlad Ioan - profesorprimar
27-07-202367HOTĂRÂREA NR. 67/2023 privind acordarea Titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI TELIUCU INFERIOR” domnului Herban Viorel - profesorprimar
27-07-202366HOTĂRÂREA NR. 66/2023 privind acordarea Titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI TELIUCU INFERIOR” domnului Zavoian Gilu - profesorprimar
27-07-202365HOTĂRÂREA NR. 65/2023 privind acordarea Titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI TELIUCU INFERIOR” doamnei Istrate Rodica - profesoaraprimar
27-07-202364HOTĂRÂREA NR. 64/2023 privind acordarea Titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI TELIUCU INFERIOR” doamnei Lucaci Simza - invatatoareprimar
27-07-202363HOTĂRÂREA NR. 63/2023 privind acordarea Titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI TELIUCU INFERIOR” doamnei Sauca Mariana - educatoareprimar
27-07-202362HOTĂRÂREA NR. 62/2023 privind acordarea Titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI TELIUCU INFERIOR” doamnei Andrei Margareta - educatoareprimar
27-07-202361HOTĂRÂREA NR. 61/2023 privind acordarea Titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI TELIUCU INFERIOR” domnului lenasescu Ionel - invatatorprimar
27-07-202360HOTĂRÂREA NR. 60/2023 privind acordarea Titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI TELIUCU INFERIOR” domnului Priescu Dumitru - invatatorprimar
27-07-202359HOTĂRÂREA NR. 59/2023 privind acordarea Titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI TELIUCU INFERIOR” domnului Remus Vlad - antrenor fotbalprimar
27-07-202358HOTĂRÂREA NR. 58/2023 privind acordarea Titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI TELIUCU INFERIOR” domnului Prof. Univ. Dr. Adrian Opre - UBB Cluj-Napocaprimar
27-07-202357HOTĂRÂREA NR. 57/2023 privind aprobarea raportului de evaluare a terenului intravilan, domeniul privat, in suprafața de 138 mp, situat in satul Teliucu Inferior, corn. Teliucu Inferior, CF 62088 Teliucu Inferior primar
27-07-202356HOTĂRÂREA NR. 56/2023 privind aprobarea raportului de evaluare a terenului intravilan in suprafața de 60 mp, situat in satul Teliucu Inferior, corn. Teliucu Inferior, CF 60337 Teliucu Inferior primar
27-07-202355HOTĂRÂREA NR. 55/2023 privind aprobarea raportului de evaluare a terenului intravilan, domeniul privat, in suprafața de 569 mp, situat in satul Teliucu Inferior, corn. Teliucu Inferior, CF 60028 Teliucu Inferiorprimar
27-07-202354HOTĂRÂREA NR. 54/2023 privind aprobarea raportului de evaluare a terenului intravilan, domeniul privat, in suprafața de 136 mp, situat in satul Teliucu Inferior, corn. Teliucu Inferior, CF 62327 Teliucu Inferior primar
29-06-202353HOTARAREA NR. 53/2023 privind aprobarea dezmembrării imobilului teren situat în extravilanul satului Teliucu Inferior, în suprafață de 403635 m 2, înscris in C.F. nr. 61585 Teliucu Inferior, nr. cad. 61585 proprietate publica a comunei Teliucu Inferior, în 2 parcele de teren, conform planului de situație cu propunere de dezmembrare primar
29-06-202352HOTARAREA NR. 52/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PT, a Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:” Reabilitare clădire Centru de servicii publice și sociale pentru cetățeni, sat Teliucu Inferior, comuna Teliucu Inferior, Județul Hunedoara”primar
29-06-202351HOTARAREA NR. 51/2023 privind aprobarea vanzarii unui apartament din fondul locativ al Comunei Teliucu Inferior, situat in saul Teliucu Superior, Colonia Frontul II, nr. 8, ap.5, Jud. Hunedoara, către dna Pascu Andreea si soțul dl Pascu Nanut - Sergiu primar
29-06-202350HOTARAREA NR. 50/2023 privind aprobarea devizului general actualizat pentru restul de executat aferent obiectivului de investiții: „Bază sportivă Școala generală Teliucu Inferior, jud. H unedoara”, precum și a valorii actualizate reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții: Bază sportivă Școala generală Teliucu Inferior, jud. H unedoara”, după încheierea contractelor de achizițiiprimar
29-06-202349HOTARAREA NR. 49/2023 privind însușirea lucrării de specialitate „ documentație de primă înscriere Plan de amplasament și delimitare a imobilului și Memoriu tehnic,, pentru prima înscriere in cartea funciară domeniul public, a imobilului „ Stadion fotbal „Minerul" Teliucu Inferior.primar
29-06-202348HOTARAREA NR. 48/2023 pentru revocarea HCL 5/2023 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Teliucu Inferior, insusit prin H.C.L.Teliucu Inferior nr.20/1999 cu modificările si completările ulterioareprimar
16-06-202347HOTARAREA NR. 47/2023 privind aprobarea darii in folosință gratuita, pe perioada de 2 ani, a Stadionului de fotbal „Minerul” Teliuc, proprietar Comuna Teliucu Inferior către Club Sportiv Corvinul 1921 Hunedoara primar
30-05-202346HOTARAREA NR. 46/2023 privind alegerea dintre membrii Consiliului Local comunei Teliucu Inferior a președintelui de ședința pe o perioada de 3 luniprimar
30-05-202345HOTARAREA NR. 45/2023 pentru aprobarea formei finale a Contractului cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și valorificarea efectivă a deșeurilor de ambalaje la nivelul A.D.I.S.LG.D. județul Hunedoaraprimar
30-05-202344HOTARAREA NR. 44/2023 pentru modificarea si completarea Art. 1 , alin. (2). lit. a) si b) din HCL 84 /2022 privind aprobarea asocierii unității administrativ-teritoriale. Comuna Teliucu Inferior prin Consiliul Local Teliucu Inferior cu unitatea administrativ-teritoriala Orașul Hațeg prin Consiliul Local al Orașului Hațeg pentru realizarea în comun a obiectivului de investilii „ Modernizare drum de interes local Izvoarele - Silvasul de Sus”primar
30-05-202343HOTARAREA NR. 43/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teliucu Inferior, pentru anul 2023primar
27-04-202342HOTARAREA NR. 42/2023 privind aprobarea participării Comunei Teliucu Inferior în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu primar
27-04-202341HOTARAREA NR. 41/2023 privind: aprobarea actualizării documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici aferenți proiectului„REABILITARE CLĂDIRE CENTRU DE SERVICII PUBLICE ȘI SOCIALE PENTRU CETĂȚENI, SAT TELIUCU INFERIOR, COMUNA TELIUCU INFERIOR, JUDEȚUL HUNEDOARAprimar
27-04-202340HOTARAREA NR. 40/2023 privind aprobarea bugetului proiectului nr.C10 -1.1.1-13, intitulat “Achiziționarea de autobuze electrice , dimensiune medie si mică”, contract de finanțare nr. 135261/28.11.2022 primar
27-04-202339HOTARAREA NR. 39/2023 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru achiziția de autobuze electrice dimensiune medie și mică și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției, în cadrul proiectului nr.C10 -1.1.1-13, intitulat “Achiziționarea de autobuze electrice , dimensiune medie și mică”, contract de finanțare nr.135261/28.11.2022primar
27-04-202338HOTARAREA NR. 38/2023 privind aprobarea participării UAT Comuna Teliucu Inferior la parteneriatul LEADER cu denumirea „ Asociația Microregiunea Tara Hațegului - Ținutul Padurenilor GAL”primar
27-04-202337HOTARAREA NR. 37/2023 privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Documentul de Poziție (DP) privind modul de implementare al proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Hunedoara”primar
27-04-202336HOTARAREA NR. 36/2023 privind aprobarea modificării organigramei si regulamentului de organizare si funcționare a S.C. Apa Prod S.A. actualizate in conformitate cu prevederile Deciziei nr. 15/20.03.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. Apa Prod S.A., privind modificarea organigramei si regulamentului de organizare si funcționare a societățiiprimar
27-04-202335HOTARAREA NR. 35/2023 privind stabilirea, pentru anul 2024, a nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, prin indexarea nivelurilor din Titlul IX al Legii nr.227/2015 actualizată, cu rata inflației de 13,8 %primar
27-04-202334Hotarare nr. 34 / 2023 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2022primar
05-04-202333Hotarare nr. 33/05.04.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Teliucu Inferior , pe anul 2023primar
30-03-202332HOTARAREA NR. 32/2023 privind modificarea si aprobarea organigramei si a statului de funcții a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Teliucu Inferior, primar
30-03-202331HOTARAREA NR. 31/2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Teliucu Inferior in Adunarea Generala a Aso­ ciației de Dezvoltare Intercomunitara "Aqua Prest Hunedoara", sa voteze actele adiționale nr. 12 si nr. 13 la Contractul de delegare a gestiunei serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400/05.05.2009, a modificării Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare a localităților aflate în aria de operare a S.C. APA PROD S.A. DEVA si Avizarea Regulamentului de organ­ izare si funcționare al S.C. APA PROD S.A. DEVA primar
30-03-202330HOTARAREA NR. 30/2023 privind modificarea DOCUMENTULUI DE POZIȚIE(DP) PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR IN JUDEȚUL HUNEDOARA”primar
30-03-202329HOTARAREA NR. 29/2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.l la Contractul nr.44/167 din 10.101.2022 de prestare a serviciului de salubrizare in Zona de Colectare 3 Centru (Barcea Mare),Județul Hunedoara si mandatarea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara să semneze Actul adiționalprimar
15-03-202328HOTARAREA Nr. 28/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teliucu Inferior, pentru anul 2023primar
15-03-202327HOTARAREA Nr. 27/2023 privind aprobarea proiectului: „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Teliucu Inferior”, finanțat prin PNRR Componenta C I5 - Educațieprimar
28-02-202326HOTARAREA Nr. 26/2023 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Teliucu Inferior, pe trimestrul IV anul 2022primar
28-02-202325HOTARAREA Nr. 25/2023 Privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii ITS/TIC în comuna Teliucu Inferior, județ Hunedoara”, finanțat prin PNRR, componenta C10-Fondul Local, Investiția 1.1.2. - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) primar
28-02-202324HOTARAREA Nr. 24/2023 Privind aprobarea proiectului „Reabilitare clădire Centru de servicii publice și sociale pentru cetățeni, sat Teliucu Inferior, comuna Teliucu Inferior, Județul Hunedoara", finanțat prin PNRR, componenta C10- Fondul Local, Investiția 1.3. - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale primar
28-02-202323HOTARAREA Nr. 23/2023 privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al comunei Teliucu Inferior a președintelui de ședința pe o perioada de 3 luniprimar
28-02-202322HOTARAREA Nr. 22/2023 privind transmiterea fără plată a terenului în suprafață de 713 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Teliucu Inferior, identificat prin cartea funciară veche nr 108/5, număr cadastral Top 2027-2031/1, în proprietatea Cultul Creștin Penticostal-Biserica lui Dumnezeu Apostolica din Romania - Biserica Penticostala „ Betel „ din localitatea Teliucu Inferiorprimar
28-02-202321HOTARAREA Nr. 21/2023 privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Roman in domeniul privat al comunei Teliucu Inferior a trei suparafete de terenprimar
28-02-202320HOTARAREA Nr. 20/2023 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: „Amenajare parcaje și accesuri blocuri str. Viorele,sat Teliucu Inferior, comunaTeliucu Inferior, jud. Hunedoara”primar
28-02-202319HOTARAREA Nr. 19/2023 privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Roman in domeniul public al comunei Teliucu Inferior a unei suparafete de teren primar
28-02-202318HOTARAREA Nr. 18/2023 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local prestate de persoanele beneficiare de ajutor social din comuna Teliucu Inferior, județul Hunedoara primar
28-02-202317HOTARAREA Nr. 17/2023 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate si finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Teliucu Inferior, pentru anul 2023primar
28-02-202316HOTARAREA Nr. 16/2023 privind aprobarea reactualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru comuna Teliucu Inferiorprimar
28-02-202315HOTARAREA Nr. 15/2023 privind actualizarea indemnizației pentru membrii S.V.S.U. Teliucu Inferior, participanti la intervenții de incendiu, pregătire profesionala si participare la cursuri de pregătire profesionala, actualizate conform Hotararea Guvernului nr. 1447/2022primar
15-02-202314HOTARAREA Nr. 14/2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor mijloace fixe Consiliul Local al Comunei Teliucu Inferior, Județul Hunedoara;primar
15-02-202313HOTĂRÂREA nr. 13/2023 privind aprobarea implementării proiectului „HUB de servicii MMSS-SH MMSS”,codMySmis 130963 și Protocolului de colaborare încheiat între UAT Teliucu Inferior și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS)primar
15-02-202312HOTĂRÂREA NR. 12 /2023 pentru aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea activitatilor serviciului de salubrizare in cadrul SMID Județul Hunedoara si a anexelor, a Strategiei de contractare, a Planului tarifar actualizat - analiza pragului de suportabilitate al. tarifelor actualizate, noiembrie 2022, a Regulamentului serviciului de salubrizare privind deseurile menajere si similare din Județul. Hunedoara si a Documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publica avand ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubizare in zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, JudetulHunedoara", mandatarea Asociației sa organizeze procedura de achiziție pana la finalizarea acesteia, precum mandatarea Președintelui sa semneze contractul de delegateprimar
31-01-202311HOTĂRÂREA nr. 11 /2023 privind aprobarea devizului general actualizat pentru restul de executat aferent obiectivului de investiții: „Bază sportivă Școala generală Teliucu Inferior, jud. Hunedoara”, precum și a valorii actualizate reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții: Bază sportivă Școala generală Teliucu Inferior, jud. Hunedoara”,primar
31-01-202310HOTĂRÂREA Nr. 10 / 2023 pentru modificarea Valoarii de înregistrare in contabilitate din Anexa la. HCL 37/2022 privind introducerea în inventarul domeniului public al Comunei Teliucu Inferior a bunurilor care fac parte din investiția „Canalizare menajeră - Vilele vechi, str. Lacului, sat Cinciș-Cerna, corn. Teliucu Inferior Județul Hunedoara”primar
31-01-20239HOTĂRÂREA nr. 9 /2023 privind însușirea lucrării de specialitate „ documentatie de primă înscriere Plan de amplasament și delimitare a imobilului și Memoriu tehnic,, pentru prima înscriere in cartea funciară domeniul public, a imobilului „drum vicinal, Izvoarele, din DC 105 - SC Maranatha"primar
31-01-20238HOTĂRÂREA nr. 8 /2023 privind însușirea lucrării de specialitate „ documentație de primă înscriere Plan de amplasament și delimitare a imobilului și Memoriu tehnic,, pentru prima înscriere in cartea funciară domeniul public, a imobilului „ extindere zona de protecție DC 105 Izvoarele"primar
31-01-20237HOTĂRÂREA nr. 7 /2023 privind însușirea lucrării de specialitate „ documentatie de primă înscriere Plan de amplasament și delimitare a imobilului și Memoriu tehnic,, pentru prima înscriere in cartea funciară domeniul public, a imobilului „ drum vicinal Izvoarele - Silvasul de Sus "primar
31-01-20236Hotărâre nr. 6 / 2023 privind aprobarea menținerii rețelei școlare cu unitățile de invatamant de pe raza Comunei Teliucu Inferior, pentru anul școlar 2023-2024primar
31-01-20235HOTĂRÂREA Nr. 5 / 2023 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Teliucu Inferior, insusit prin H.C.L.Teliucu Inferior nr.20/1999 cu modificările si completările ulterioareprimar
31-01-20234HOTĂRÂREA NR. 4 / 2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teliucu Inferior, pentru anul 2023primar
31-01-20233HOTARARE Nr. 3 / 2023 privind adoptarea bugetului local al comunei Teliucu Inferior pe anul 2023 si a estimarilor pe perioada 2024-2026primar
25-01-20232Hotărârea nr 2/2023 privind invalidarea propunerii din nota de fundamentare nr.2469/06.12.2022 a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ,, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara” și acordarea unui mandat special reprezentantului Teliucu Inferior în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ pentru aplicarea colectării deșeurilor pe raza UAT Teliucu Inferior prin tarif/taxă specială primar
09-01-20231HOTARARE Nr 1 / 09.01.2023 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2022, precum si repartizarea excedentului din anii precedenti, in secțiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023 al comunei Teliucu Inferiorprimar