Formulare tip necesare

Asistență socială
     - PDF inteligent : CERERE - DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistență socială
     - Acte necesare pentru angajarea asistentului personal al persoanei cu handicap
     - Acte necesare pentru acordarea indemnizației persoanei cu handicap
     - Acte necesare pentru internarea în unitățile de asistență socială Cămin pentru persoane vârstnice(CPV)
     - Acte necesare indemnizație creștere copil
     - Acte necesare pentru alocația de stat pentru copii
     - Acte necesare depunerii dreptului la ajutorul social
     - Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne sau cu gaz
     - Acte necesare pentru alocația de susținere a familiei
     - Acte necesare în vederea persoanelor care solicită măsura de protecție specială plasament
     - Cerere privind emiterea ordinului de protecție
     - Acte necesare privind acordarea rovinietei persoanelor adulte cu handicap
     - Acte necesare delegare temporară a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate
     - Acte necesare pentru acordarea tichetelor sociale pentru sprijinul elevilor proveniți din familii cu o situație materială dificilă, în cuantum de 500 de lei/copil/an școlar, în conformitate cu O.U.G nr.133/2020.
     - ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI 2021-2022. Informații utile în legătură cu Legea 226/2021 privind consumatorul vulnerabil - CONDIȚII , ACTE NECESARE, FORMULARE TIP
     - Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în sezonul rece 2023 - 2024 şi a suplimentului pentru energie în Comuna Teliucu Inferior
     - VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE - pliant informativ, cerere vmi, cerere ajutor de urgenta, alte formulare
Impozite și taxe locale
     - ITL - 001 - Declaratie impozit cladiri PERSOANE FIZICE
     - ITL - 002 - Declaratie impozit cladiri PERSOANE JURIDICE
     - ITL - 003 - Declaratie impozit teren PERSOANE FIZICE
     - ITL - 004 - Declaratie impozit teren PERSOANE JURIDICE
     - ITL - 005 - Declaratie impozit mijl transport PF-PJ
     - ITL - 006 - Declaratie impozit mijl transport peste 12 tone PF-PJ
     - ITL - 007 - Declaratie impozit mijl transport pe apa PF-PJ
     - ITL - 008 - Decizie de impunere PERSOANE FIZICE
     - ITL - 009 - Decizie de impunere PERSOANE JURIDICE
     - ITL - 010 - Cerere eliberare Certificat fiscal PERSOANE FIZICE
     - ITL - 012 - Cerere eliberare Certificat fiscal -PERSOANE juridice
     - ITL - 014 - Declaratie-Decizie de impunere taxa serv reclama PJ
     - ITL - 015 - Declaratie-Decizie de impunere taxa afisaj
Legea 544/2001
     - Solicitare informații de interes public
     - Model reclamație administrativă
Urbanism
Notarea construcției în cartea funciară
     - Acte necesare pentru notarea constructiilor in cartea funciara
     - Cerere notare/radiere construcție carte funciară
     - Cerere pentru incheiere proces verbal receptie terminare constructie
Emiterea certificatului de urbanism
     - Acte necesare emiterii certificatului de urbanism
     - Cerere pentru prelungire certificat urbanism
     - Cerere emitere certificat urbanism
Emiterea autorizației de construire
     - Acte necesare emitere autorizatie construire
     - CERERE pentru emiterea autorizatiei de construire desfiintare
     - CERERE pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire
Înștiințări
     - Cadru legislativ – instiintari
     - COMUNICARE privind inceperea executiei lucrarilor la inspectoratul in constructii
     - COMUNICARE privind inceperea executiei lucrarilor la primarie
     - COMUNICARE privind incheierea executiei lucrarilor la inspectoratul in constructii
     - COMUNICARE privind incheierea executiei lucrarilor la primarie
Panoul de identificare a investiției
     - Model panou de identificare a investitiei
     - PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTITIEI -cadru legislativ
z-Alte formulare
     - HG 714 din 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate
     - Cerere luare in evidenta fosa septica - Persoane fizice
     - Cerere luare in evidenta fosa septica - Persoane juridice