Economie

Datorită restructurării sectorului  minier şi a închiderii minei , principala activitate desfăşurată în zona comunei noastre – mineritul- a dispărut.  După anul 1990 s-au  dezvoltat o serie de noi activităţi bazate pe resursele naturale din zonă ( frumuseţile naturale ale zonei – în turism, valorificarea materialului lemnos- în atelierele de prelucrare a lemnului,etc ) ,pe calificările forţei de muncă rămase ca urmare a restructurării ( atelierul mecanic, atelier metalurgic, etc).

Agenţii economici ; denumire şi domenii de activitate,înregistraţi pe raza comunei Teliucu inferior  :
1.SC Plosca Turimex SRL – pensiune turistică rurală , sat Teliucu Superior
2.SC Crismona Servcom SRL – comerţ alimentar şi nealimentar ;
3.SC Meystar SRL – atelier prelucrare lemn Cinciş Cerna ; 
4.SC Tapi Kron SRL – comerţ cu ridicata sat Teliucu Inferior ;
5.SC Ametist SRL Hunedoara – comerţ cu amănuntul sat Cinciş Cerna ;
6.SC Niky Ema Rox SRL – comerţ cu amănuntul sat Teliucu Inferior ;
7.SC Herban SNC – comerţ cu amănuntul sat Teliucu Inferior ;
8.SC Nic Paul SRL Hunedoara – alimentaţie publică ;
9.SC Mădălina Servimpex SRL Hunedoara – alimentaţie publică ;
10.SC Alma Print SRL Hunedoara – execută reclame publicitare, sat Teliucu Inferior;
11.SC Galeros SRL Hunedoara – comerţ cu amănuntul 
12.SC Reclan SRL Hunedoara – alimentaţie publică ;
13.SC Bechi SRL Timişoara – alimentaţie publică , sat. Cinciş Cerna ,
14.SC Mimiga Com SRL Hunedoara – alimentaţie publică , sat Cinciş Cerna ;
15.SC Nicolas Trading SRL Hunedoara – alimentaţie publică sat Teliucu Inferior ;
16.SC Mittal Steel SA Hunedoara – Complex „ Casa Albă” Cinciş – hotel restaurant
17.SC Traian SRL – pensiune sat Cinciş Cerna ;
18.SC Tamy Style SRL Hunedoara – confecţii , sat Teliucu Inferior ;
19.SC Mecanica „ Poiana Ruscă „ SA – atelier mecanic , sat Teliucu Inferior ;
20.SC Emanuel SRL Teliucu Inferior – mecanizare în  agricultură , sat Teliucu Inferior ,
21.SC Super Pet SRL Teliucu Inferior – fabrică PET-uri , sat Teliucu Inferior ; 
22. SC Marbencom SRL Teliucu Inferior – motel sat Cincis Cerna ; 
23.SC Rosu Gandore SRL – comerţ alimentar şi nealimentar , sat Cinciş Cerna ;
24.AF Petroesc Luminiţa- comerţ alimentar şi nealim + alimentaţie publică , sat Cinciş Cerna;
25.AF Necşa Olivia – comerţ sat Teliucu Superior , 
26.SC Marmofor SRL – prelucrare marmură , sat Teliucu Inferior ;
27.Sucursala Minieră „ Poiana Ruscă „ Teliucu Inferior – intreprindere miniera ( in  lichidare) 
28.SC Service Informatica SRL Bucureşti – televiziune cablu sat Teliucu Inferior ;
29.SC Remedia SRL – farmacie , sat Teliucu Inferior ;
30. Cabinet medical individual Pus Florentina – sat Teliucu Inferior ;
31. Medic de familie : Brănesc Smărăndiţa – sat Teliucu Inferior  ; 
32.Medic veterinar : Abagiu Carmen , sat Cinciş Cerna ; 
33.SC Boromir Pan SRL – comerţ , sat Teliucu Inferior ;
34.SC Poşta Română – sat Teliucu Inferior ;
35. CAR Unirea Hunedoara – sat Teliucu Inferior ; 
36. CARP Hunedoara – sat Teliucu Inferior ;
37. SC Silver Live SRL – atelier prelucrare lemn, sat Teliucu Superior;
38. SC Cipo Prest Activ SRL – atelier prelucrare lemn, sat Teliucu Inferior ; 
39. SC Trust Son SRL – metalurgie , sat Teliucu Inferior ;
40. SC Styl Classic SRL – fabrică incălţăminte sat Teliucu Inferior ; 
41.SC Ariana Turism SRL – pensiune turistică sat Cinciş Cerna ; 

Forţa de muncă 

Inevitabil, a fost necesară recalificarea persoanelor active pentru adaptarea la  noile cerinţe ale pieţei muncii în meserii ca: confecţioner încălţăminte , confecţioner textile , vânzător, serigraf, fasonator mecanic, bucătar, ospătar,etc.

Femeile din comună , neavând nicio calificare au reuşit sa-şi găsească locuri de muncă la atelierul de confecţii  şi de porţelan deschise la Centrul de Afaceri construit de ANDZM cu fonduri de la Banca Mondială şi la fabrica de încălţăminte deschisă în Teliucu Inferior, cu calificare la locul de muncă.

Centrul de afaceri funcţionează ca un  Incubator de Afaceri şi oferă: 

 • spaţii de producţie şi birouri, având între 37-87 m, fiecare ;
 • utilităţi specifice afacerilor ;
 • sală de conferinţe, spaţii de parcare ;
 • alimentare independentă, contorizată separat pentru energia electrică;
 • acces direct la telefonie fixă şi internet, sistem de pază monitorizat;
 • apă curentă, canalizare;
 • acces neîngrădit la pachetele de servicii oferite de Centru:  tarife subvenţionate pentru chirie, tarife minime pentru utilităţi, spaţii păzite şi asigurate, consultanţă pentru dezvoltarea afacerii, cursuri de instruire şi internet-gratuit;
 • asistenţă gratuită pentru planificarea dezvoltării facerii ,
 • cursuri gratuite în principalele domenii specifice dezvoltării afacerilor ;

                    
Toate acestea, sunt oferite tocmai pentru a sprijini cât mai multe iniţiative private să se poată dezvolta, creând astfel noi locuri de muncă.Tot aici la centru există  şi un consultant în domeniul forţei de muncă care acordă servicii de  acompaniere personalizată : consiliere şi sprijin în tehnici de căutarea unui loc demuncă( întocmirea unui CV, a unei scrisori de intenţie, etc ) şi care face medirea între angajatorii din zonă şi persoanele fără loc de muncă. Considerăm că este necesară o mai bună mediatizare a acestui centru de afaceri pentru atragerea a cât mai mulţi investitori în zonă.            

Agricultura şi creşterea animalelor
                                    
În satele din comuna Teliucu Inferior se practică, în general activităţi agricole şi de creştere a animalelor de mică anvergură, fiecare familie încercând să-şi cultive pământul pe care-l deţine, pe parcele mai mici   de 1 Ha şi în condiţii deja depăşite pe plan european în ceea ce priveşte dotările.Principalele culturi sunt: porumb,grâu,orz, ovăz , cartofi,legume şi zarzavaturi .

Aceeaşi situaţie se regăseşte şi în domeniul creşterii animalelor,  în nr. mic  pe fiecare gospodărie, nefiind încă o ocupaţie foarte rentabilă şi deci nu prea atractivă, în special pentru tineri.
Efectivele de animale sunt următoarele:

 • bovine –     255
 • ovine   –      600
 • caprine –       83
 • porcine –    262
 • păsări    –  6790
 • cabaline  –    82
 • iepuri      –   130
 • fam.albine –210

Producţia animală este următoarea:

 • producţie lapte bovine   – 2360 hl
 • producţie lapte ovine     –   122 hl
 • producţie lapte caprine  –     59 hl
 • producţie lână                –    2,5 tone
 • producţie miere              –    1,8 tone
 • ouă                            – 332 000 buc.

În conjuctura actuală, odată cu aderarea la UE,nemaifiind suficientă cultivarea pământului şi creşterea animalelor cu utilaje primitive şi rezultate slabe, aşa numita agricultură de subzistenţă, producătorii , în special cei mai tineri, au decis să se modernizeze.Ca exemplu,este salutară iniţiativa unor intreprinzători tineri care au hotarât să-şi înfiinţeze mici asociaţii dotate conform normelor europene.Asociaţia deja înfiinţată se numeşte ’’Fermierul montan Cerna Teliuc’’ şi are 12 membri din care doar 6 membrii au propriul proiect pentru ferme de creştere a ovinelor şi bovinelor.În acelaşi spirit de iniţiativă , tinerii fermieri au ca perspectivă imediată înfiinţarea unui Cerc de maşini agricole- pentru achiziţionarea de utilaje agricole de mare putere şi capacitate.

Pentru acestea, este necesară accesarea unor fonduri europene , lucru  destul de dificil , având în vedere lipsa de experienţă şi insuficientul sprijin acordat de către instituţiile abilitate.