Dispoziții ale primarului

Selectați anul :


Registrul Dispozițiilor primarului pe anul 2023


Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
05-05-2023162constata modificarea si completarea Art. 3. la Dispoziția nr. 70/2023 privind incetarea drepturilor de asistenta sociala titularului Vede Florin-Marcel si recuperarea sumelor incasate necuvenitPrimar
05-05-2023161privind acordarea platii indemnizației pentru persoana cu handicap grav, Vlad Oana Andreea, pe perioada concediului asistentului personalPrimar
28-04-2023143constata încetarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi si a suplimentului pentru energie, precum si recuperarea sumelor incasate necuvenit Primar
28-04-2023142constata modificarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu gaze naturale si recuperarea sumei incasata necuvenit Primar
28-04-2023141constata modificarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi si recuperarea sumei incasata necuvenit, precum si incetarea suplimentului pentru energiePrimar
28-04-2023140constata modificarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi, precum si recuperarea sumei incasata necuvenit Primar
28-04-2023139pentru îndreptarea erorii materiale strecurate in Art. 1 al Dispoziției nr. 124/2023 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionarea contestațiilor in vederea organizării si desfășurării concursului pentru ocuparea a 1 (un) post contractual, vacant, de inspector de specialitate IA in cadrul Serviciului dezvoltare locala si gospodărire comunala Primar
28-04-2023138pentru îndreptarea erorii materiale strecurate in Art.l al Dispoziției nr. 123/2023 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionarea contestațiilor in vederea organizării si desfășurării concursului pentru ocuparea a 1 (un) post contractual, vacant, de inspector de specialitate I in cadrul Serviciului dezvoltare locala si gospodărire comunala Primar
28-04-2023137privind stabilirea Indemnizației lunare a d-lui Modirca Mircea, viceprimar al comunei Teliucu Inferior, începând cu luna noiembrie 2022Primar
28-04-2023136privind stabilirea indemnizației lunare a d-lui Pupeza Daniel Gheorghe Sorin primar al comunei Teliucu Inferior, începând cu luna noiembrie 2022Primar
24-04-2023135privind modificarea si completarea Art. I din Dispoziția 135/2022 privind constituirea Comisiei de organizare si desfășurare a licitației publice a unor mijloace fixePrimar
24-04-2023134rivind constituirea comisiilor de concurs si de solutionarea contestațiilor in vederea organizării si desfășurării concursului pentru ocuparea a 1 (un) post contractual, vacant, de Referent IA, la Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul HunedoaraPrimar
24-04-2023133privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, in Compartimentul Finaciar Contabil si Resurse Umane din aparatul de specialitate a Primarului comunei Teliucu Inferior, din data de 20.06.2023Primar
24-04-2023132privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionarea contestațiilor in vederea organizării si desfășurării concursului pentru ocuparea a 1 (un) post contractual, temporar vacant, de inspector de specialitate II, (Arhiva) in cadrul Serviciului dezvoltare locala si gospodărire comunala Primar
24-04-2023131privind incetarea suplimentului pentru energie cu combustibili solizi sau lichizi si energie electricaPrimar
24-04-2023130constata incetarea suplimentului pentru energie cu combustibili solizi sau lichiziPrimar
24-04-2023129constata încetarea suplimentului pentru energie cu combustibili solizi sau lichizi si energie electricaPrimar
24-04-2023128constata încetarea suplimentului pentru energie cu combustibili solizi sau lichizi si energie electricaPrimar
20-04-2023127privind convocarea in ședința ordinara, a Consiliului local al comunei Teliucu Inferior pentru data de 27.04.2023Primar
10-04-2023126constata incetarea platii indemnizație lunare pentru persoana cu handicap grav - Stoica Cornel Primar
10-04-2023125privind modificarea raportului de serviciu prin transfer la cerere al funcționarului public, doamna Neidoni Ioana Maria, din cadrul Comuna Teliucu Inferior, Județul Hunedoara la Comuna Lunca Cernii de Jos, Județul Hunedoara, în funcția publică vacantă de Inspector superiorPrimar
07-04-2023124privind constituirea comisiilor de concurs si de soluționarea contestațiilor in vederea organizării si desfășurării concursului pentru ocuparea a I (un) post contractual, vacant, de inspector de specialitate IA in cadrul Serviciului dezvoltare locala si gospodărire comunalaPrimar
07-04-2023123privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionarea contestațiilor in vederea organizării si desfășurării concursului pentru ocuparea a 1 (un) post contractual, vacant, de inspector de specialitate I in cadrul Serviciului dezvoltare locala si gospodărire comunalaPrimar
06-04-2023122constata încetarea platii indemnizație lunare pentru persoana cu handicap grav - Stoica CornelPrimar
05-04-2023121privind majorarea indemnizației lunare cu 15% pentru luna martie 2023 a d-lui Modirca Mircea viceprimar al comunei Teliucu Inferior pentru implementarea a unui proiect finanțat din fonduri europene nerambursahilePrimar
05-04-2023120privind majorarea indemnizației lunare cu 15% pentru luna martie 2023 a d-lui Pupeza Daniel Gheorghe Sorin primar al comunei Teliucu Inferior pentru implementarea a unui proiect finanțat din fonduri europene nerambursabilePrimar
05-04-2023119privind majorarea salariului de baza pentru luna martie 2023 persoanelor care fac parte din echipa de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabilePrimar
03-04-2023118privind organizarea activitatii de instruire in domeniul S.S.M. pe anul 2023.Primar
03-04-2023117privind organizarea activitatii de instruire in domeniul situațiilor de urgenta pe anul 2023Primar
03-04-2023116privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență, în anul 2023Primar
03-04-2023115privind convocarea de indata in ședința extraordinara, a Consiliului local al comunei Teliucu Inferior pentru data de 05.04.2023Primar
03-04-2023114privind numirea in funcția de consilier in cabinetul primarului a domnului Matei Sebastian TeodorPrimar
31-03-2023113privind incetarea suplimentului pentru energie cu energie electricaPrimar
31-03-2023112privind încetarea suplimentului pentru energie cu combustibili solizi sau lichizi si energie electricaPrimar
31-03-2023111privind încetarea alocației pentru susținerea familiei și a suplimentului pentru energie cu gaze naturale și energie electricăPrimar
31-03-2023110privind angajarea pe postul de asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 0 a d-nei Hunta Elena-MariaPrimar
29-03-2023109privind stabilirea salariului de baza al dlui Toma Remus, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 4, incadrat la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna martie 2023Primar
29-03-2023108privind stabilirea gradația 3, dnei Caldarar Victoria, asistent personal a persoanei cu handicap grav, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna martie 2023Primar
29-03-2023107privind stabilirea gradației 3, dnei Blenovici Angela, asistent personal a persoanei cu handicap grav, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna martie 2023Primar
29-03-2023106privind stabilirea salariului lunar de baza al doamnului Vinca Adrian Ovidiu, inspector de specialitate, gradul IA, gradația 3 în cadrul Serviciului SVSUPrimar
29-03-2023105privind stabilirea salariului lunar de baza al domnului Straitariu Liviu Florin, Sef serviciu la Serviciul dezvoltarea locala si gospodărire comunalăPrimar
29-03-2023104privind stabilirea salariului lunar de baza al doamnului Sicoe Bogdan Valentin, inspector de specialitate, gradul I, gradația 2 în cadrul Serviciului dezvoltarea locala si gospodărire comunalaPrimar
29-03-2023103privind stabilirea salariului lunar de baza al doamnei Racareanu Adriana, inspector de specialitate, gradul IA, gradația 3 în cadrul Serviciului dezvoltarea locala si gospodărire comunalaPrimar
29-03-2023102privind stabilirea salariului lunar de baza al doamnei Pop Veronica Emilia, inspector, grad profesional superior, gradația 5, în cadrul Compartimentului asistenta socialaPrimar
29-03-2023101privind stabilirea salariului lunar de baza al doamnei Neidoni Ioana Maria, Inspector, grad profesional superior, gradația 3, în cadrul Compartimentului financiar contabil si resurse umanePrimar
29-03-2023100privind stabilirea salariului lunar de baza al doamnei lenasescu Larisa, referent de specialitate, grad profesional superior, gradația 5, în cadrul Compartimentului urbanism si achiziții publice,Primar
29-03-202399privind stabilirea salariului lunar de baza al domnului Toma Marius Iulian, inspector, grad profesional superior, gradația 3, în cadrul Compartimentului cadastru si agricultura,Primar
29-03-202398privind stabilirea salariului lunar de baza al doamnei Circo Gabriela, consilier, grad profesional superior, gradația 5, în cadrul Compartimentului financiar contabil si resurse umane,Primar
29-03-202397privind stabilirea salariului lunar de baza al domnului Cojocaru Adrian Stefan, inspector , grad profesional superior, gradația 4, în cadrul Compartimentului urbanism si achiziții publice,Primar
29-03-202396privind stabilirea salariului lunar de baza al domnului Toma Alin Gheorghe, consilier, grad profesional superior, gradația 4, în cadrul Compartimentului financiar contabil si resurse umane,Primar
29-03-202395privind stabilirea salariului lunar de baza al doamnei Munteanu Geonovica consilier in cabinetul prim arului Comunei Teliucu InferiorPrimar
29-03-202394privind stabilirea salariului lunar de baza al domnului Dobre Florim-Mihai, Sofer I gradația 2, în cadrul Serviciului dezvoltare locala si gospodărire comunalăPrimar
29-03-202393privind stabilirea salariului lunar de baza al domnului Betiu Razvam- Adrian, muncitor I, gradația 5 în cadrul Serviciului dezvoltare locala si gospodărire comunalăPrimar
29-03-202392privind stabilirea salariului lunar de baza al domnului Divile loan, muncitor I, gradația 5 în cadrul Serviciului dezvoltare locala si gospodărire comunalăPrimar
29-03-202391privind încetarea platii indemnizație lunare pentru persoana cu handicap grav Spatacean GheorghePrimar
29-03-202390constata modificarea cuantumului la ajutorul pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichiziPrimar
29-03-202389constata modificarea cuantumului la ajutorul pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichiziPrimar
29-03-202388constata modificarea cuantumului la ajutorul pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichiziPrimar
29-03-202387constata modificarea cuantumului la ajutorul pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichiziPrimar
29-03-202386constata modificarea cuantumului la ajutorul pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichiziPrimar
29-03-202385constata modificarea cuantumului la ajutorul pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichiziPrimar
29-03-202384constata modificarea cuantumului la ajutorul pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichiziPrimar
29-03-202383constata modificarea cuantumului la ajutorul pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichiziPrimar
28-03-202382privind revocarea Dispoziției nr. 50/2023 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi si a suplimentului pentru energie cu combustibili solizi sau lichizi, precum si recuperarea sumei incasata necuvenitPrimar
28-03-202381privind revocarea Dispoziției nr. 16/2023 privind încetarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi si a suplimentului pentru energie cu combustibili solizi sau lichizi, precum si recuperarea sumei incasata necuvenitPrimar
28-03-202380privind revocarea Dispoziției nr. 15/2023 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi si a suplimentului pentru energie cu combustibili solizi sau lichizi si energie electrica, precum si recuperarea sumei incasata necuvenitPrimar
28-03-202379privind revocarea Dispoziției nr. 14/2023 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi si a suplimentului pentru energie cu combustibili solizi sau lichizi si energie electrica, precum si recuperarea sumei incasata necuvenitPrimar
28-03-202378privind aprobarea transferului la cerere al funcționarului public, domnul Groza Mihai-Irinel, din cadrul Primăriei comunei Ponor, Județul Alba, la Primăria comunei Teliucu Inferior, Județul Hunedoara, în funcția publică vacantă de conducere de secretar general al comunei Teliucu Inferior, Județul HunedoaraPrimar
28-03-202377privind incetarea raportului de serviciu al domnului Matei Sebastian Teodor, funcționar public in funcția de conducere de Secretar General, in aparatului de specialitate al Primarul comunei Teliucu Inferior, prin acordul părțilorPrimar
28-03-202376privind incetarea contractului individual de munca pe perioada nedetereminata a doamnei Munteanu GeonovicaPrimar
28-03-202375privind neacordarea alocației pentru susținerea familiei si incetarea suplimentului pentru energie titularei Craciunescu Elena-AuricaPrimar
27-03-202374privind numirea, pe perioada nedeterminata, în funcția publică de execuție cu nonna întreaga, de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal, gradația 2, in Compartimentul Urbanism si Achiziții Publice, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul Hunedoara a domnului Sicoe Bogdan-Valentin Primar
27-03-202373privind incetarea contractului individual de munca pe durata nedeterminata a domnului Sicoe Bogdan-Valentin, pe postul de Inspector de specialitate grad I , gradația 2, la Serviciul dezvoltare locala si gospodărire comunala in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul HunedoaraPrimar
24-03-202372privind convocarea in ședința ordinara, a Consiliului local al comunei Teliucu Inferior pentru data de 30.03.2023Primar
21-03-202371privind acordarea platii indemnizației pentru copilul cu handicap grav, Blenovici Teodora, reprezentatului legal, Blenovici Corneliu, pe perioada concediului asistentului personalPrimar
21-03-202370privind incetarea drepturilor de asistenta sociala titularului Vede Florin-Marcel si recuperarea sumelor incasata necuvenitPrimar
21-03-202369privind acordarea platii indemnizației pentru copilul cu handicap grav, Blenovici Alesia-Maria, reprezentatului legal, Blenovici Angela, pe perioada concediului asistentului personalPrimar
14-03-202368privind convocarea de indata in ședința extraordinara, a Consiliului local al comunei Teliucu Inferior pentru data de 15.03.2023 Primar
06-03-202367constata modificarea cuantumului la ajutorul pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi si recuperarea sumei incasata necuvenit, precum si modificarea numărului de persoane la suplimentul pentru energie Primar
06-03-202366constata modificarea cuantumului la ajutorul pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi si recuperarea sumei incasata necuvenitPrimar
06-03-202365constata modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei, ca urmare a majorării Indicatorului Social de ReferințaPrimar
06-03-202364constata modificarea cuantumului la ajutorul social, ca urmare a majorării Indicatorului Social de ReferințaPrimar
06-03-202363privind majorarea indemnizației lunare cu 15% pentru luna februarie 2023 a d-lui Modirca Mircea viceprimar al comunei Teliucu Inferior pentru implementarea a unui proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile Primar
06-03-202362privind majorarea indemnizației lunare cu 15% pentru luna februarie 2023 a d-lui Pupeza Daniel Gheorghe Sorin primar al comunei Teliucu Inferior pentru implementarea a unui proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile Primar
06-03-202361privind majorarea salariului de baza pentru luna februarie 2023 persoanelor care fac parte din echipa de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabilePrimar
06-03-202360constata modificarea cuantumului la ajutorul pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi si recuperarea sumei incasata necuvenitPrimar
06-03-202359constata modificarea cuantumului Ia ajutorul pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi si recuperarea sumei incasata necuvenitPrimar
06-03-202358constata modificarea cuantumului la ajutorul pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi si recuperarea sumei incasata necuvenitPrimar
06-03-202357constata modificarea cuantumului la ajutorul pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi si recuperarea sumei incasata necuvenitPrimar
06-03-202356constata modificarea cuantumului la ajutorul pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi si recuperarea sumei incasata necuvenitPrimar
06-03-202355constata modificarea cuantumului la ajutorul pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi si recuperarea sumei incasata necuvenitPrimar
28-02-202354pentru îndreptarea erorii materiale strecurate in cuprinsul Dispoziției nr. 136/2022 privind numirea, pe perioada nedeterminata, în funcția publică de execuție cu norma intreaga, de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3, in Compartimentul Financiar Ccontabil si Resurse Umane, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul Hunedoara a doamnei Nedoni loana-Maria Primar
28-02-202353pentru indreptarea erorii materiale strecurate in Art. 1 din Dispoziția nr. 18/2023 privind numirea, pe perioada nedeterminata, în funcția publică de execuție cu norma intreaga, de Inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 4, in Compartimentul Urbanism si Achiziții Publice, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul Hunedoara a domnului Cojocaru Adrian- StefanPrimar
27-02-202352pentru modificarea si completarea Art. 2 din dispoziția 43/2023 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor privind concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal, in Compartimentul Urbanism si Achiziții Publice din aparatul de specialitate a Primarului comunei Teliucu Inferior, din data de 20.03.2023 Primar
27-02-202351privind menținerea in funcția publica deținuta, peste varsta standard de pensionare, a dlui Matei Sebastian Teodor, funcționar public in funcția de conducere de Secretar General, al comunei Teliucu InferiorPrimar
22-02-202350privind încetarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi si a suplimentului pentru energie cu combustibili solizi sau lichizi, precum si recuperarea sumei incasata necuvenitPrimar
22-02-202349constata încetarea drepturilor de asistenta sociala titularei Molan Liliana si recuperarea sumei incasata necuvenit la ajutorul pentru incalzirea locuințeiPrimar
22-02-202348privind exercitatearea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Comunei Teliucu Inferior,județul Hunedoara.Primar
22-02-202347pentru aprobarea actualizării Programului anual al achizițiilor publice al comunei Teliucu Inferior, pe anul 2023Primar
21-02-202346privind convocarea in ședința ordinara, a Consiliului local al comunei Teliucu Inferior pentru data de 28.02.2023Primar
17-02-202345privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziții publice pentru obiectivele de investiții(citiți mai multe în textul dispoziției)Primar
14-02-202344privind convocarea de indata in ședința extraordinara, a Consiliului local al comunei Teliucu Inferior pentru data de 15.02.2023 Primar
09-02-202343privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor privind concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal, in Compartimentul Urbanism si Achiziții Publice din aparatul de specialitate a Primarului comunei Teliucu Inferior, din data de 20.03.2023Primar
06-02-202342privind majorarea indemnizației lunare cu 15% pentru luna ianuarie 2023 a d-lui Modirca Mircea viceprimar al comunei Teliucu Inferior pentru implementarea a unui proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile Primar
06-02-202341privind majorarea indemnizației lunare cu 15% pentru luna ianuarie 2023 a d-lui Pupeza Daniel Gheorghe Sorin primar al comunei Teliucu Inferior pentru implementarea a unui proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile Primar
06-02-202340privind majorarea salariului de baza pentru luna ianuarie 2023 persoanelor care fac parte din echipa de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabilePrimar
31-01-202339privind stabilirea salariului lunar brut al domnului Betiu Razvan-Adrian, muncitor calificat I, gradația 5 la Serviciul dezvoltare locala si gospodărire comunala in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul Hunedoara, incepand cu luna ianuarie 2023Primar
31-01-202338privind stabilirea salariului lunar brut al domnului Divile Ioan, muncitor calificat I, gradația 5 Ia Serviciul dezvoltare locala si gospodărire comunala in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul Hunedoara, incepand cu luna ianuarie 2023 Primar
31-01-202337privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei Pupeza-Magheti Elena, bibliotecar, gradul IA, gradația 5 în cadrul Bibliotecă și Cămine culturale, incepand cu luna ianuarie 2023Primar
31-01-202336privind stabilirea salariului de baza al dnei Zabulic Ancuta Daniela Violeta, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 1, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2023Primar
31-01-202335privind stabilirea salariului de baza al dnei Vlad Vilma, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 5, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2023Primar
31-01-202334privind stabilirea salariului de baza al dnei Vlad Elena, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 5, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2023Primar
31-01-202333privind stabilirea salariului de baza al dlui Toma Simion, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 5, incadrat la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2023Primar
31-01-202332privind stabilirea salariului de baza al dnei Sparios Florica Cristina, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 2, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2023Primar
31-01-202331rivind stabilirea salariului de baza al dnei Pus Mihaiela, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 3, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2023Primar
31-01-202330privind stabilirea salariului de baza al dnei Pintilie Floare, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 5, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2023Primar
31-01-202329privind stabilirea salariului de baza al dnei Orasan Minerva Dorina, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 5, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2023Primar
31-01-202328privind stabilirea salariului de baza al dlui Lingurar Mihai Vaier, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 3, incadrat la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2023Primar
31-01-202327privind stabilirea salariului de baza al dnei Gheres Marinela Valentina, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 3, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2023Primar
31-01-202326privind stabilirea salariului de baza al dnei Drobota Camelia Maria, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 5, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2023Primar
31-01-202325privind stabilirea salariului de baza al dnei Danila Georgeta, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 5, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2023Primar
31-01-202324privind stabilirea salariului de baza al dnei Dan Lavinia, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 5, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2023Primar
31-01-202323privind stabilirea salariului de baza al dnei Conoba Anisoara, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 0, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2023Primar
31-01-202322privind stabilirea salariului de baza al dlui Catalisan Felician-Vasile, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 5, incadrat la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2023Primar
31-01-202321privind stabilirea salariului de baza al dnei Caldarar Victoria, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 1, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2023Primar
31-01-202320privind stabilirea salariului de baza al dlui Blenovici Comeliu, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 0, incadrat la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2023Primar
31-01-202319privind stabilirea salariului de baza al dnei Blenovici Angela, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 2, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2023Primar
31-01-202318privind numirea, pe perioada nedeterminata, în funcția publică de execuție cu norma intreaga, de Inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 4, in Compartimentul Urbanism si Achiziții Publice, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul Hunedoara a domnului Cojocaru Adrian-StefanPrimar
31-01-202317privind angajarea pe postul de asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 3 a d-lui Toma RemusPrimar
30-01-202316privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi si a suplimentului pentru energie cu combustibili solizi sau lichizi, precum si recuperarea sumei incasata necuvenit Primar
30-01-202315privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi si a suplimentului pentru energie cu combustibili solizi sau lichizi și energie electrica, precum si recuperarea sumei incasata necuvenit Primar
30-01-202314privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi si a suplimentului pentru energie cu combustibili solizi sau lichizi și energie electrica, precum si recuperarea sumei incasata necuvenit Primar
25-01-202313privind stabilirea unor drepturi de asistenta sociala solicitantei Suciu LiaPrimar
25-01-202312privind stabilirea unor drepturi de asistenta sociala solicitantului Dan GaborPrimar
25-01-202311privind stabilirea unor drepturi de asistenta sociala solicitantului Bularda Dumitru-MarianPrimar
25-01-202310privind convocarea in ședința ordinara, a Consiliului local al comunei Teliucu Inferior pentru data de 31.01.2023 Primar
23-01-20239privind convocarea de indata in ședința extraordinara, a Consiliului local al comunei Teliucu Inferior pentru data de 25.01.2023Primar
17-01-20238privind incetarea platii indemnizație lunare pentru persoana cu handicap grav - Cabiniuc MihaelaPrimar
17-01-20237privind respingerea cererii pentru acordarea unui ajutor de urgenta solicitantului Tamas Aron Primar
17-01-20236constata stabilirea indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav din comuna Teliucu InferiorPrimar
06-01-20235privind numirea, pe perioada nedeterminata, în funcția publică de execuție cu norma intreaga, de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 4, in Compartimentul Financiar Contabil si Resurse Umane, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul Hunedoara a domnului Toma Alin-Gheorghe Primar
06-01-20234privind convocarea de indata in ședința extraordinara, a Consiliului local al comunei Teliucu Inferior pentru data de 09.01.2023Primar
06-01-20233privind majorarea indemnizației lunare cu 15% pentru luna decembrie 2022 a d-lui Modirca Mircea viceprimar al comunei Teliucu Inferior pentru implementarea a unui proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile Primar
06-01-20232privind majorarea indemnizației lunare cu 15% pentru luna decembrie 2022 a d-lui Pupeza Daniel Gheorghe Sorin primar al comunei Teliucu Inferior pentru implementarea a unui proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile Primar
06-01-20231privind majorarea salariului de baza pentru luna decembrie 2022 persoanelor care fac parte din echipa de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabilePrimar