Dispoziții ale primarului

Selectați anul :


Registrul Dispozițiilor primarului pe anul 2024


Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
10-07-2024176privind convocarea de indata in ședința extraordinara, a Consiliului local al comunei Teliucu Inferior pentru data de 12.07.2024Primar
10-07-2024175privind stabilirea salariului de baza al d-nei Zabulic Ancuta Daniela Violeta, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 2, încadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna iulie 2024Primar
10-07-2024174privind stabilirea salariului de baza al d-nei Vlad Vilma, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 5, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna iulie 2024Primar
10-07-2024173privind stabilirea salariului de baza al dnei Vlad Elena, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 5, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna iulie 2024Primar
10-07-2024172privind stabilirea salariului de baza al d-lui Toma Remus, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 4, incadrat la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna iulie 2024Primar
10-07-2024171privind stabilirea salariului de baza al d-nei Pus Mihaela, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 3, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna iulie 2024Primar
10-07-2024170privind stabilirea salariului de baza al d-nei Pintilie Floare, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 5, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna iulie 2024Primar
10-07-2024169privind stabilirea salariului de baza al d-nei Orasan Minerva Dorina, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 5, Încadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna iulie 2024Primar
10-07-2024168privind stabilirea salariului de baza al d-lui Meitner Viorel Mihai, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 0, incadrat la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna iulie 2024Primar
10-07-2024167privind stabilirea salariului de baza al d-lui Lingurar Mihai Vaier, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 3, incadrat la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna iulie 2024Primar
10-07-2024166privind stabilirea salariului de baza al d-nei Gheres Marinela Valentina, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 3, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna iulie 2024Primar
10-07-2024165privind stabilirea salariului de baza al d-nei Drobota Camelia Maria, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 5, incadrata Ia Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna iulie 2024Primar
10-07-2024164privind stabilirea salariului de baza al d-nei Danila Georgeta, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 5, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna iulie 2024Primar
10-07-2024163privind stabilirea salariului de baza al d-nei Conoba Anisoara, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 0, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna iulie 2024Primar
10-07-2024162privind stabilirea salariului de baza al d-lui Catalisan Felician-Vasile, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 5, incadrat la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna iulie 2024Primar
10-07-2024161privind stabilirea salariului de baza al d-nei Caldarar Victoria, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 2, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna iulie 2024Primar
10-07-2024160privind stabilirea salariului de baza al d-lui Blenovici Comeliu, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 0, incadrat la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna iulie 2024Primar
10-07-2024159privind stabilirea salariului de baza al d-nei Blenovici Angela, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 2, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna iulie 2024Primar
09-07-2024158privind constituire a comisiei de recepție la term inarea lucrărilor pentru obiectivul: „R ealizare branșam ent energie electrica trifazat la Baza Sportiva Școala Generala Teliucu Inferior”Primar
09-07-2024157privind constituire a comisiei de recepție Ia terminarea lucrărilor pentru ’’LUCRĂRI DE REPARAȚII RACORDURI CANALIZARE PLUVIALĂ ȘI MENAJERĂ LA BLOCULUI 120, STRADA ZORILOR, COMUNA TELIUCU INFERIOR”Primar
08-07-2024156privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achizițiiPrimar
05-07-2024155privind majorarea salariului de baza pentru luna iunie 2024 persoanelor care fac parte din echipa de proiecte finanțate prin PNRRPrimar
05-07-2024154privind majorarea salariului de baza pentru luna iunie 2024 persoanelor care fac parte din echipa de proiecte finanțate prin PNRRPrimar
28-06-2024153privind concedierea pentru motive ce nu tin de natura salariatului,a d-nei Rus Alexandra avand funcția de inspector de specialitate IA la Serviciul dezvoltare locala, gospodărire comunala si relatii cu publicul in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior Primar
28-06-2024152privind acordarea platii indemnizației pentru persoana cu handicap grav, Perjeru Floarea, pe perioada concediului asistentului personal Primar
28-06-2024151privind stabilirea salariului lunar de baza al domnului Matei Sebastian Teodor consilier in cabinetul primarului Comunei Teliucu InferiorPrimar
28-06-2024150privind stabilirea salariului lunar braț al doamnei Pupeza-Magheti Elena, bibliotecar, gradul IA, gradația 5 în cadrul Bibliotecă și Cămine culturale,Primar
28-06-2024149privind stabilirea salariului lunar de baza al domnului Dobre Florin-Mihai, Sofer I gradația 2, în cadrul Serviciului dezvoltare locala , gospodărire comunală si relatii cu publiculPrimar
28-06-2024148privind stabilirea salariului lunar de baza al domnului Betiu Razvan- Adrian, muncitor I, gradația 5 în cadrul Serviciului dezvoltare locala , gospodărire comunală si relatii cu publiculPrimar
28-06-2024147privind stabilirea salariului lunar de baza al domnului Divile Ioan, muncitor I, gradația 5 în cadrul Serviciului Dezvoltare Locala si Gospodărire Comunala, si relatii cu publiculPrimar
28-06-2024146privind stabilirea salariului lunar de baza al doamnei Herban Mihaela Oana, Inspector de specialitate gradul I, gradația 5 în cadrul Serviciului Dezvoltare Locala si Gospodărire Comunala, la Serviciul dezvoltare locala, gospodărire comunala si relatii cu publicul in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior Primar
28-06-2024145privind stabilirea salariului lunar de baza al d-nei Rus Alexandra .I n s p e c to r de specialitate grad IA, gradația 3, la Serviciul dezvoltare locala, gospodărire comunala si relatii cu publicul in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior Primar
28-06-2024144privind stabilirea salariului lunar de baza al domnului Straitariu Liviu Florin, Sef serviciu la Serviciul dezvoltare locala, gospodărire comunala si relatii cu publiculPrimar
28-06-2024143privind stabilirea salariului lunar de baza al doamnului Vinca Adrian Ovidiu, inspector de specialitate, gradul IA, gradația 3 în cadrul Serviciului SVSU Primar
28-06-2024142privind stabilirea salariului lunar de baza al d-nului Detesan Simion - Romeo, Inspector de specialitate grad IA, gradația 5, la Serviciul dezvoltare locala, gospodărire com unala si re ia tii cu publicul in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul HunedoaraPrimar
28-06-2024141privind stabilirea salariului lunar de baza al doamnei Racareanu Adriana, inspector, clasa 1, grad profesional superior, gradația 3, in Compartimentul Financiar Contabil si Resurse Umane, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul HunedoaraPrimar
28-06-2024140privind stabilirea salariului lunar de baza al doamnei lenasescu Larisa, referent de specialitate, grad profesional superior, gradația 5, în cadrul Compartimentului urbanism si achiziții publicePrimar
28-06-2024139privind stabilirea salariului lunar de baza al domnului Sicoe Bogdan Valentin, consilier achiziții publice, clasa 1, grad profesional principal, gradația 2, in Compartimentul Urbanism si Achiziții Publice.Primar
28-06-2024138privind stabilirea salariului lunar de baza al domnului Toma Marius Iulian, inspector, grad profesional superior, gradația 3, în cadrul Compartimentului cadastru si agriculturaPrimar
28-06-2024137privind stabilirea salariului lunar de baza al doamnei Pop Veronica Emilia, inspector, grad profesional superior, gradația 5, în cadrul Compartimentului asistenta socialaPrimar
28-06-2024136privind stabilirea salariului lunar de baza al doamnei Circo Gabriela, consilier, grad profesional superior, gradația 5, în cadrul Compartimentului financiar contabil si resurse umane, Primar
28-06-2024135privind stabilirea salariului lunar de baza al domnului Toma Alin Gheorghe, consilier, grad profesional superior, gradația 4, în cadrul Compartimentului financiar contabil si resurse umane,Primar
28-06-2024134privind stabilirea salariului lunar de baza al domnului Groza Mihai Irinel, Secretar General la Comuna Teliucu Inferior Primar
28-06-2024133privind angajarea pe postul de asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 2 a d-nei BĂRĂIAN GABRIELA-ALINAPrimar
28-06-2024132privind acordarea platii indemnizație lunare pentru persoana cu handicap grav - Ciucurean Florin Primar
28-06-2024131privind incetarea platii indemnizație lunare pentru persoana cu handicap grav - Pupeza Daniela-Adela Primar
28-06-2024130privind acordarea platii indemnizație lunare pentru persoana cu handicap grav - Toma AuricaPrimar
25-06-2024129privind constituirea comisiei de cercetare a evenimentului Primar
25-06-2024128privind incetarea contractului individual de munca a domnului Matei Sebastian Teodor, Consilier in cabinetul PrimaruluiPrimar
20-06-2024127privind convocarea in ședința ordinara, a Consiliului local al comunei Teliucu Inferior pentru data de 26.06.2024 Primar
31-05-2024124privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru doamna/domnul Tanko Ilonka-ErikaPrimar
31-05-2024123privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru doamna/domnul Lingurar Florin-DorinPrimar
31-05-2024122privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru doamna/domnul Căldărar LuciaPrimar
31-05-2024121privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru doamna/domnul Hunța Elena-MariaPrimar
20-05-2024120privind modificarea si completarea Dispoziției nr. 299/15.12.2023 de constituire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții : ” Reabilitare si modernizare drumuri comunale, comuna Teliucu Inferior, județul Hunedoara"Primar
20-05-2024119privind recuperarea sumei încasate necuvenit cu titlu de alocație pentru susținerea familiei de la domnul Vasion loan-AlinPrimar
20-05-2024118privind recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlu de alocație pentru susținerea familiei de la domnul Zoltan Ciprian-SavuPrimar
08-05-2024117privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral pentru alegerea autoritatilor administrației publice locale, din data de 9 iunie 2024 Primar
08-05-2024116privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral pentru alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European, din data de 9 iunie 2024Primar
07-05-2024115privind majorarea salariului de baza pentru luna aprilie 2024 persoanelor care fac parte din echipa de proiecte finanțate prin PNRRPrimar
07-05-2024114privind majorarea salariului de baza pentru luna aprilie 2024 persoanelor care fac parte din echipa de proiecte finanțate prin PNRRPrimar
26-04-2024113privind stabilirea salariului lunar de baza al d-nei Rus Alexandra ,Inspector de specialitate grad IA, gradația 3, la Serviciul dezvoltare locala, gospodărire comunala si relatii cu publicul in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior Primar
26-04-2024112privind stabilirea salariului lunar de baza al domnului Straitariu Liviu Florin, Sef serviciu la Serviciul dezvoltare locala, gospodărire com unala si re ia tii cu publiculPrimar
26-04-2024111privind stabilirea salariului lunar de baza al doamnului Vinca Adrian Ovidiu, inspector de specialitate, gradul IA, gradația 3 în cadrul Serviciului SVSUPrimar
26-04-2024110privind stabilirea salariului lunar de baza al d-nului Detesan Simion - Romeo, Inspector de specialitate grad IA, gradația 5, la Serviciul dezvoltare locala, gospodărire com unala si re ia tii cu publicul in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul HunedoaraPrimar
26-04-2024109privind acordarea platii indemnizației pentru persoana cu handicap grav, Fit Viorica, pe perioada concediului asistentului personal Primar
26-04-2024108privind aprobarea Planului de servicii intocmit pentru minora Bejan Larisa-IzabelaPrimar
25-04-2024107privind încetarea suplimentului pentru energie cu combustibili solizi sau lichizi si energie electricaPrimar
25-04-2024106privind încetarea venitului minim de incluziunePrimar
24-04-2024105privind modificarea si completarea dispoziției nr. 101/2024 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar care își desfășoară activitatea pe lângă Biroul Electoral de Circumscripție nr. 60 Teliucu InferiorPrimar
23-04-2024104privind constituire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții: Lucrări de reabilitare a hidroizolatiei acoperisului( tip terasa) clădirii Centrului de afaceri Teliuc din comuna Teliucu Inferior, jud. HunedoaraPrimar
23-04-2024103privind convocarea in ședința ordinara, a Consiliului local al comunei Teliucu Inferior pentru data de 29.04.2024 Primar
17-04-2024102privind numirea in funcția de consilier in cabinetul primarului a domnului Matei Sebastian TeodorPrimar
12-04-2024101privind desemnarea personalului tehnic auxiliar care își desfășoară activitatea pe lângă Biroul Electoral de Circumscripție nr. 60 Teliucu InferiorPrimar
12-04-2024100privind convocarea de indata in ședința extraordinara, a Consiliului local al comunei Teliucu Inferior pentru data de 15.04.2024Primar
29-03-202496privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru doamna/domnul Bucătaru Liliana Primar
29-03-202495privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru doamna/domnul Bama Cristian-MarcelPrimar
28-03-202494privind indreptare eroare materiala din Dispoziția nr. 90/2024 Primar
22-03-202493privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică pentru obiectivul de investiții :„Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Teliucu Inferior”, finanțat prin PNRR Componenta C I5 - EducațiePrimar
21-03-202492privind delegarea atribuțiilor de Ofițer de Stare Civila, Secretarului General al Comunei Teliucu Inferior, Județul HunedoaraPrimar
20-03-202491privind convocarea in ședința ordinara, a Consiliului local al comunei Teliucu Inferior pentru data de 26.03.2024 Primar
15-03-202490constata încetarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi si a suplimentului pentru energie, precum si recuperarea sumelor incasate necuvenit Primar
15-03-202489privind încetarea suplimentului pentru energie cu combustibili solizi sau lichiziPrimar
13-03-202488privind stabilirea unor drepturi de asistenta sociala solicitantului Barna Cristian-MarcelPrimar
07-03-202487privind incetarea contractului individual de munca pe perioada nedetereminata a d-nei Hunta Elena- MariaPrimar
07-03-202486privind majorarea salariului de baza pentru luna februarie 2024 persoanelor care fac parte din echipa de proiecte finanțate prin PNRRPrimar
07-03-202485privind majorarea salariului de baza pentru luna februarie 2024 persoanelor care fac parte din echipa de proiecte finanțate prin PNRRPrimar
01-03-202484privind modificarea dispoziției n r .8 /2 0 2 4 privind constituirea echipei de implementare a proiectului:" Dotarea cu mobilier ,material didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Teliucu Inferior “ finanțat prin PNRR/2022/C 15, Componenta C15 EducațiePrimar
29-02-202483privind acordarea platii indemnizației pentru copilul cu handicap grav, Blenovici Teodora, reprezentatului legal, Blenovici Comeliu, pe perioada concediului asistentului personalPrimar
29-02-202482privind acordarea platii indemnizației pentru copilul cu handicap grav, Blenovici Alesia- Maria, reprezentatului legal, Blenovici Angela, pe perioada concediului asistentului personalPrimar
29-02-202481privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2024 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune, în conformitate cu prevederile Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioarePrimar
29-02-202480privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a procedurii de modificări în componența familiei și /sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziunePrimar
29-02-202479Privind constituirea comisiei pentru constatarea pagubelor , evaluarea si stabilirea pagubelor produse de animalele sălbatice prin atacarea si omorârea unei bovinePrimar
26-02-202478privind convocarea de indata in ședința extraordinara, a Consiliului local al comunei Teliucu Inferior pentru data de 28.02.2024Primar
26-02-202477privind acordarea platii indemnizație lunare pentru persoana cu handicap grav - Motoc FranciscPrimar
21-02-202476privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice al comunei Teliucu Inferior, pe anul 2024, după aprobarea bugetului local Primar
07-02-202475privind constituirea comisiei de constatare a stadiului fizic al lucrărilor si a comisiei de recepție parțiala a obiectivului de investiții : ” CONSTRUIRE POD CA URMARE A CALAMITATII PODULUI EXISTENT IN COLONIA FRONTU 2, SAT TELIUCU SUPERIOR, COMUNA TELIUCU INFERIOR, JUDEȚUL HUNEDOARA”Primar
07-02-202474privind constituirea comisiei de recepție finala pentru „ Lucrări de reparatii pe străzile din Comuna Teliucu Inferior” Primar
05-02-202473privind majorarea salariului de baza pentru luna ianuarie 2024 persoanelor care fac parte din echipa de proiecte finanțate prin PNRRPrimar
05-02-202472privind majorarea salariului de baza pentru luna ianuarie 2024 persoanelor care fac parte din echipa de proiecte finanțate prin PNRRPrimar
05-02-202471privind rectificarea actului de căsătorie, ex. II, n r.l I din 17.10.1998 al numiților DRÎNGĂ IOAN și MUREȘAN RAMONA-LOREDANA Primar
02-02-202470privind convocarea in ședința ordinara, a Consiliului local al comunei Teliucu Inferior pentru data de 08.02.2024 Primar
01-02-202469privind desemnarea persoanei responsabile in domeniul amenajării teritoriului si urbanismului,la nivelul UAT Teliucu Inferiorjud. HunedoaraPrimar
31-01-202468privind stabilirea salariului de baza al d-nei Zabulic Ancuta Daniela Violeta, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 2, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2024Primar
31-01-202467privind stabilirea salariului de baza al d-nei Vlad Vilma, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 5, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2024Primar
31-01-202466privind stabilirea salariului de baza al dnei Vlad Elena, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 5, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2024Primar
31-01-202465privind stabilirea salariului de baza al d-lui Toma Remus, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 4, incadrat la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2024Primar
31-01-202464privind stabilirea salariului de baza al d-nei Pus Mihaela, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 3, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, începând cu luna ianuarie 2024Primar
31-01-202463privind stabilirea salariului de baza al d-nei Pintilie Floare, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 5, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2024Primar
31-01-202462privind stabilirea salariului de baza al d-nei Orasan M inerva Dorina, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 5, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2024Primar
31-01-202461privind stabilirea salariului de baza al d-lui Meitner Viorel Mihai, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 0, incadrat la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2024Primar
31-01-202460privind stabilirea salariului de baza al d-lui Lingurar Mihai Vaier, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 3, incadrat la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2024Primar
31-01-202459privind stabilirea salariului de baza al d-nei Hunta Elena Maria, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 0, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2024Primar
31-01-202458privind stabilirea salariului de baza al d-nei Gheres Marinela Valentina, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 3, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2024 Primar
31-01-202457privind stabilirea salariului de baza al d-nei Drobota Camelia Maria, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 5, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2024Primar
31-01-202456privind stabilirea salariului de baza al d-nei Danila Georgeta, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 5, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2024Primar
31-01-202455privind stabilirea salariului de baza al d-nei Conoba Anisoara, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 0, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2024Primar
31-01-202454privind stabilirea salariului de baza al d-lui Catalisan Felician-Vasile, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 5, incadrat la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2024Primar
31-01-202453privind stabilirea salariului de baza al d-nei Caldarar Victoria, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 1, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2024Primar
31-01-202452privind stabilirea salariului de baza al d-lui Blenovici Comeliu, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 0, incadrat la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2024Primar
31-01-202451privind stabilirea salariului de baza al d-nei Blenovici Angela, asistent personal a persoanei cu handicap grav, gradația 2, incadrata la Comuna Teliucu Inferior, incepand cu luna ianuarie 2024Primar
31-01-202450privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei Pupeza-Magheti Elena, bibliotecar, gradul IA, gradația 5 în cadrul Bibliotecă și Cămine culturale, incepand cu luna ianuarie 2024Primar
31-01-202449privind stabilirea salariului lunar de baza al domnului Dobre Florin-Mihai, Sofer I gradația 2, în cadrul Serviciului dezvoltare locala , gospodărire comunală si relatii cu publicul Primar
31-01-202448privind stabilirea salariului lunar de baza al domnului Betiu Razvan- Adrian, muncitor I, gradația 5 în cadrul Serviciului dezvoltare locala , gospodărire comunală si relatii cu publiculPrimar
31-01-202447privind stabilirea salariului lunar de baza al domnului Divile Ioan, muncitor I, gradația 5 în cadrul Serviciului Dezvoltare Locala si Gospodărire Comunala, si relatii cu publiculPrimar
31-01-202446privind stabilirea salariului lunar de baza al doamnei Herban Mihaela Oana, Inspector de specialitate gradul I, gradația 5 în cadrul Serviciului Dezvoltare Locala si Gospodărire Comunala, la Serviciul dezvoltare locala, gospodărire com unala si relatii cu publicul in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior Primar
31-01-202445privind stabilirea salariului lunar de baza al d-nei Rus Alexandra ,Inspector de specialitate grad IA, gradația 3, la Serviciul dezvoltare locala, gospodărire co m u n ala si relatii cu publicul in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior Primar
31-01-202444privind stabilirea salariului lunar de baza al domnului Straitariu Liviu Florin, Sef serviciu la Serviciul dezvoltare locala, gospodărire comunala si relatii cu publiculPrimar
31-01-202443privind stabilirea salariului lunar de baza al doamnului Vinca Adrian Ovidiu, inspector de specialitate, gradul IA, gradația 3 în cadrul Serviciului SVSU Primar
31-01-202442privind stabilirea salariului lunar de baza al d-nului Detesan Simion - Romeo, Inspector de specialitate grad IA, gradația 5, la Serviciul dezvoltare locala, gospodărire com unala si relatii cu publicul in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul HunedoaraPrimar
31-01-202441privind stabilirea salariului lunar de baza al doamnei Racareanu Adriana, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 3, in Compartimentul Financiar Contabil si Resurse Umane, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul Hunedoara Primar
31-01-202440privind stabilirea salariului lunar de baza al doamnei lenasescu Larisa, referent de specialitate, grad profesional superior, gradația 5, în cadrul Compartimentului urbanism si achiziții publice, Primar
31-01-202439privind stabilirea salariului lunar de baza al domnului Sicoe Bogdan Valentin, consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal, gradația 2, in Compartimentul Urbanism si Achiziții Publice, Primar
31-01-202438privind stabilirea salariului lunar de baza al domnului Toma Marius Iulian, inspector, grad profesional superior, gradația 3, în cadrul Compartimentului cadastru si agricultura, Primar
31-01-202437privind stabilirea salariului lunar de baza al domnului Cojocaru Adrian Stefan, inspector , grad profesional superior, gradația 4, în cadrul Compartimentului urbanism si achiziții publice, Primar
31-01-202436privind stabilirea salariului lunar de baza al doamnei Pop Veronica Emilia, inspector, grad profesional superior, gradația 5, în cadrul Compartimentului asistenta sociala Primar
31-01-202435privind stabilirea salariului lunar de baza al doamnei Circo Gabriela, consilier, grad profesional superior, gradația 5, în cadrul Compartimentului financiar contabil si resurse umane, Primar
31-01-202434privind stabilirea salariului lunar de baza al domnului Toma Alin Gheorghe, consilier, grad profesional superior, gradația 4, în cadrul Compartimentului financiar contabil si resurse umane,Primar
31-01-202433privind stabilirea salariului lunar de baza al domnului Groza Mihai Irinel, Secretar General la Comuna Teliucu Inferior Primar
31-01-202432privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru 12 titulariPrimar
31-01-202419privind stabilirea indemnizație lunare pentru persoana cu handicap grav - Barbovschi Catalin-BogdanPrimar
30-01-202431privind acordarea platii indemnizație lunare pentru persoana cu handicap grav - Popa ElenaPrimar
30-01-202430privind stabilirea indemnizație lunare pentru persoana cu handicap grav - Vlad ViorelPrimar
30-01-202429privind stabilirea indemnizație lunare pentru persoana cu handicap grav - Toma AuricaPrimar
30-01-202428privind stabilirea indemnizație lunare pentru persoana cu handicap grav - Pupeza Daniela-AdelaPrimar
30-01-202427privind stabilirea indemnizație lunare pentru persoana cu handicap grav - Petrie NicolaePrimar
30-01-202426privind stabilirea indemnizație lunare pentru persoana cu handicap grav - Petroesc Maria-Elvira Primar
30-01-202425privind stabilirea indemnizație lunare pentru persoana cu handicap grav - Paskui-Farcas Leontina Primar
30-01-202424privind stabilirea indemnizație lunare pentru persoana cu handicap grav - Paskui-Farcas Florin Primar
30-01-202423privind stabilirea indemnizație lunare pentru persoana cu handicap grav - Herban SilviuPrimar
30-01-202422privind stabilirea indemnizație lunare pentru persoana cu handicap grav - Golesie Victoria Primar
30-01-202421privind stabilirea indemnizație lunare pentru persoana cu handicap grav - Draghici Georgeta-ElisabetaPrimar
30-01-202420privind stabilirea indemnizație lunare pentru persoana cu handicap grav - Costina DorelPrimar
30-01-202418privind stabilirea indemnizație lunare pentru persoana cu handicap grav - Bandarica Andreea-Vasilica Primar
25-01-202417privind convocarea in ședința ordinara, a Consiliului local al comunei Teliucu Inferior pentru data de 31.01.2024 Primar
22-01-202416privind convocarea de indata in ședința extraordinara, a Consiliului local al comunei Teliucu Inferior pentru data de 25.01.2024Primar
19-01-202415privind stabilirea unor drepturi de asistenta sociala solicitantei Banc MariaPrimar
19-01-202414privind stabilirea unor drepturi de asistenta sociala solicitantei Piesa AnaPrimar
19-01-202413privind stabilirea unor drepturi de asistenta sociala solicitantei Stanca VioricaPrimar
19-01-202412privind stabilirea unor drepturi de asistenta sociala solicitantului Rosian Marinel-MironPrimar
16-01-20249privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență, în anul 2024Primar
15-01-202411privind constituirea, la nivelul unitarii administrativ-teritoriale, a comisiei speciale pentru intocmirea si actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Teliucu Inferior, județul HunedoaraPrimar
15-01-202410privind numirea doamnei Rus Alexandra- inspector de specialitate, ca persoana responsabila cu arhiva documentelor create de Consiliul Local si Primaria comunei Teliucu Inferior,jud. HunedoaraPrimar
10-01-20248privind constituirea echipei de implementare a proiectului: " Dotarea cu mobilier ,material didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Teliucu Inferior “ finanțat prin PNRR/2022/C 15, Componenta CI5 EducațiePrimar
10-01-20247privind majorarea salariului de baza pentru luna decembrie 2023 persoanelor care fac parte din echipa de proiecte finanțate prin PNRRPrimar
10-01-20246privind organizarea activitatii de instruire in domeniul S.S.M. pe anul 2024Primar
10-01-20245privind organizarea activitatii de instruire in domeniul situațiilor de urgenta pe anul 2024Primar
10-01-20244privind constatarea indemnizației lunare a domnului Modirca MirceaPrimar
10-01-20243privind constatarea indemnizației lunare a domnului Pupeza Daniel Gheorghe SorinPrimar
03-01-20242privind convocarea de indata in ședința extraordinara, a Consiliului local al comunei Teliucu Inferior pentru data de 05.01.2024Primar
03-01-20241privind modificarea raportului de serviciu prin transfer in interesul serviciului al funcționarului public, domnul Cojocaru Adrian-Stefan, din cadrul Comuna Teliucu Inferior, Județul Hunedoara la Comuna Turdas, Județul Hunedoara, în funcția publică vacantă de Inspector superior Primar