Carieră(posturi scoase la concurs)    Document         Data     Titlu
15/06/2022ANUNȚ CONCURS DE RECRUTARE: Primăria Comunei Teliucu Inferior organizează, în condițiile legii, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de:Inspector, clasa I, grad profesional superior - Compartiment Financiar Contabil si Resurse Umane, din aparatul de specialitate a Primarului comunei Teliucu Inferior.
Concursuri finalizate(anunțuri mai vechi)


    Document         Data     Titlu
30/05/2022PROCES - VERBAL DE AFIȘARE încheiat azi, 30.05.2022 cu ocazia selecției dosarului de înscriere la concursul organizat în data de 07.06.2022, ora 9,00 - proba scrisă pentru ocuparea postului temporara vacant de natură contractuală de : Inspector II-Arhiva UAT - Serviciul dezvoltare locala si gospodărie comunala din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Teliucu Inferior, încheiat azi, 30.05.2022, ora 14,00
26/01/2022ANUNT : Comuna Teliucu Inferior organizează in data de 24.02.2022 concursul pentru ocuparea a 1 (un) post contractual, vacant, de inspector I, la Serviciul dezvoltare locala si gospodărire comunala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul Hunedoara.
24/12/2020Anunt concurs