Carieră(posturi scoase la concurs)    Document         Data     Titlu
08/09/2023PROCES-VERBAL DE AFIȘARE FINAL a rezultatului final a concursului organizat în data de 07.09.2023, ora 10,00 pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală de: Inspector de specialitate IA , în cadrul Serviciului dezvoltare locala si gospodărire comunala in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul Hunedoara. încheiat azi, 08.09.2023, ora 9.00
07/09/2023PROCES-VERBAL DE AFIȘARE a rezultatelor susținerii probei de interviu a concursului organizat pentru ocuparea uni post vacant de natură contractuală de Inspector de specialitate IA , în cadrul Serviciului dezvoltare locala si gospodărire comunala in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul Hunedoara. încheiat azi, 07.09.2023, ora 14.30
07/09/2023PROCES-VERBAL DE AFIȘARE a rezultatelor la proba scrisă a concursului organizat în data de 07.09.2023, ora 10,00 - proba scrisă pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală de: Inspector de specialitate IA , în cadrul Serviciului dezvoltare locala si gospodărire comunala in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul Hunedoara. încheiat azi, 07.09.2023, ora 12.30
23/08/2023PROCES - VERBAL încheiat azi, 23.08.2023 cu ocazia selecției dosarului de înscriere la concursul organizat în data de 07.09.2023, ora 10,00 - proba scrisă,pentru ocuparea postului pentru ocuparea a 1 (un) post contractual, vacant, de inspector de specialitate IA in cadrul Serviciului dezvoltare locala si gospodarire comunala
10/08/2023ANUNȚ :Comuna Teliucu Inferior, Județul Hunedoara organizează in data de 07.09.2023 concursul pentru ocuparea a 1 (un) post contractual, vacant, de inspector de specialitate IA, la Serviciul dezvoltare locala, gospodărire comunala si relatii cu publicul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul Hunedoara.
Concursuri finalizate(anunțuri mai vechi)


    Document         Data     Titlu
21/06/2023PROCES VERBAL final încheiat azi 21.06.2023 la concursul de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Finaciar Contabil si Resurse Umane.
20/06/2023REZULTATUL FINAL la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector , clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Finaciar Contabil si Resurse Umane, organizat în data 20.06.2023, ora 10.00
20/06/2023Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa 1, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Finaciar Contabil si Resurse Umane, organizat în data 20.06.2023, ora 13,50
20/06/2023Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Financiar Contabil si Resurse Umane, organizat în data 20.06.2023, ora 10.00
23/05/2023PROCES-VERBAL DE AFIȘARE a rezultatelor la proba scrisă a concursului organizat în data de 23.05.2023, ora 10,00 – proba scrisă pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală de Referent IA in cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Teliucu Inferior, încheiat azi, 23.05.2023, ora 15.45
15/05/2023ANUNȚ CONTINUARE CONCURS pentru ocuparea unui post contractual, vacant, de referent IA in cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala
15/05/2023CENTRALIZATOR NOMINAL cu ocazia organizării concursului din data de 12.05.2023 pentru ocuparea postului temporar vacant de natură contractuală de Inspector de specialitate II-Arhiva UAT in cadrul Serviciului dezvoltare locala si gospodărie comunala din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Teliucu Inferior
15/05/2023PROCES-VERBAL DE AFIȘARE FINAL a rezultatului final a concursului organizat în data de 15.05.2023, ora 10,00 pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală de: Inspector de specialitate IA , în cadrul Serviciului dezvoltare locala si gospodărire comunala in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul Hunedoara. încheiat azi, 15.05.2023, ora 16.15
15/05/2023PROCES-VERBAL DE AFIȘARE a rezultatelor susținerii probei de interviu a concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală de Inspector de specialitate IA , în cadrul Serviciului dezvoltare locala si gospodărire comunala in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul Hunedoara. încheiat azi, 15.05.2023, ora 15.30
15/05/2023PROCES-VERBAL DE AFIȘARE a rezultatelor la proba scrisă a concursului organizat în data de 15.05.2023, ora 10,00 - proba scrisă pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală de: Inspector de specialitate IA , în cadrul Serviciului dezvoltare locala si gospodărire comunala in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul Hunedoara.
12/05/2023PROCES - VERBAL DE AFIȘARE încheiat azi, 12.05.2023 cu ocazia selecției dosarului de înscriere la concursul organizat în data de 23.05.2023, ora 10,00 - proba scrisă pentru ocuparea postului vacant de natură contractuală de referent IA in cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Teliucu Inferior, încheiat azi, 12.05.2023, ora 12:30.
12/05/2023PROCES-VERBAL DE AFIȘARE FINAL a rezultatului final a concursului organizat în data de 10.05.2023, ora 10,00 pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală de: Inspector de specialitate I, în cadrul Serviciului dezvoltare locala si gospodărire comunala in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul Hunedoara. încheiat azi, 12.05.2023, ora 9.30
12/05/2023PROCES-VERBAL DE AFIȘARE a rezultatelor la proba scrisă a concursului organizat în data de 12.05.2023, ora 9,00 - proba scrisă pentru ocuparea unui post temporar vacant de natură contractuală de: Inspector de specialitate II, în cadrul Serviciului dezvoltare locala si gospodărire comunala in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul Hunedoara. încheiat azi, 12.05.2023, ora 11.40
11/05/2023PROCES-VERBAL DE AFIȘARE a rezultatelor susținerii probei de interviu a concursului organizat pentru ocuparea uni post vacant de natură contractuală de Inspector de specialitate I, în cadrul Serviciului dezvoltare locala si gospodărire comunala in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul Hunedoara. încheiat azi, 11.05.2023, ora 15.30
10/05/2023PROCES-VERBAL DE AFIȘARE a rezultatelor la proba scrisă a concursului organizat în data de 10.05.2023, ora 10,00 – proba scrisă pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală de: Inspector de specialitate I, în cadrul Serviciului dezvoltare locala si gospodărire comunala in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul Hunedoara.încheiat azi, 10.05.2023, ora 14.00
04/05/2023PROCES - VERBAL DE AFIȘARE încheiat azi, 04.05.2023 cu ocazia selecției dosarului de înscriere la concursul organizat în data de 12.05.2023, ora 9,00 - proba scrisă pentru ocuparea a 1 (un) post contractual, vacant, de inspector de specialitate II ARHIVA
27/04/2023PROCES - VERBAL DE AFIȘARE încheiat azi, 27.04.2023 cu ocazia selecției dosarului de înscriere la concursul organizat în data de 10/05/2023, ora 10,00- proba scrisă pentru ocuparea postului vacant de natură contractuală de inspector de specialitate 1 in cadrul Serviciului dezvoltare locala si gospodărire comunală sin aparatul de specialitate al Primarului Comunei Teliucu Inferior, încheiat azi, 27.04.2023, ora 14,30
24/04/2023ANUNȚ : In conformitate cu prevederile art. 18 din H.G. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , Comuna Teliucu Inferior, Județul Hunedoara organizează in data de 23.05.2023 concursul pentru ocuparea a 1 (un) post contractual, vacant, de Referent IA, la Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul Hunedoara.
24/04/2023ANUNȚ CONCURS DE RECRUTARE : Primăria Comunei Teliucu Inferior, județul Hunedoara; Organizează, în condițiile legii, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de: Inspector, clasa I, grad profesional superior - Compartiment Financiar Contabil si Resurse Umane, din aparatul de specialitate a Primarului comunei Teliucu Inferior.
24/04/2023ANUNȚ In conformitate cu prevederile art. 18 din H.G. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , Comuna Teliucu Inferior, Județul Hunedoara organizează in data de 12.05.2023 concursul pentru ocuparea a 1 (un) post contractual, temporar vacant, de inspector de specialitate II (in cadrul arhivei UAT Teliucu Inferior),, la Serviciul dezvoltare locala si gospodărire comunala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul Hunedoara.
07/04/2023ANUNȚ In conformitate cu prevederile art. 18 din H.G. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , Comuna Teliucu Inferior, Județul Hunedoara organizează in data de 10.05.2023 concursul pentru ocuparea a 1 (un) post contractual, vacant, de inspector de specialitate I, la Serviciul dezvoltare locala si gospodărire comunala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul Hunedoara.
07/04/2023ANUNȚ In conformitate cu prevederile art. 18 din H.G. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , Comuna Teliucu Inferior, Județul Hunedoara organizează in data de 15.05.2023 concursul pentru ocuparea a 1 (un) post contractual, vacant, de inspector de specialitate IA , la Serviciul dezvoltare locala si gospodărire comunala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul Hunedoara.
22/03/2023REZULTATUL FINAL la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Urbanism si Achiziții Publice,organizat în data 20.03.2023, ora 10.00
22/03/2023Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Urbanism si Achiziții Publice, organizat în data 22.03.2023, ora 10,00
20/03/2023Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Urbanism si Achiziții Publice,organizat în data 20.03.2023, ora 10.00
13/03/2023ERATA PRIVIND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consiler achiziții publice, clasa I, grad profesional principal în Compartimentul Financiar Urbanism si Achiziții Publice din aparatul de specialitate a Primarului Comunei Teliucu Inferior, 20.03.2023, ora 10,00
03/03/2023REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consiler achiziții publice, clasa I, grad profesional principal în Compartimentul Financiar Urbanism si Achiziții Publice din aparatul de specialitate a Primarului Comunei Teliucu Inferior, 20.03.2023, ora 10,00
18/01/2023ANUNȚ CONCURS DE RECRUTARE Primăria Comunei Teliucu Inferior, Organizează, în condițiile legii, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de: Consilier Achiziții Publice , clasa I, grad profesional principal - Compartiment Urbanism si Achiziții Publice, din aparatul de specialitate a Primarului comunei Teliucu Inferior.
17/01/2023Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Urbanism si Achiziții Publice, organizat în data 17.01.2023, ora 10.00
09/01/2023REZULTATUL SELECȚIEI DOSARULUI DE ÎNSCRIERE la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior în Compartimentul Urbanism si Achiziții Publice din aparatul de specialitate a Primarului Comunei Teliucu Inferior, 17.01.2023, ora 10,00
28/12/2022REZULTATUL FINAL la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Finaciar Contabil si Resurse Umane, organizat în data 28.12.2022, ora 10.00
23/12/2022REZULTATUL FINAL la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I,grad profesional superior din cadrul Compartimentului Agricultura si Cadastru
22/12/2022Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Agricultura si Cadastru, organizat în data 22.12.2022, ora 12.00
22/12/2022Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Agricultura si Cadastru, organizat în data 22.12.2022, ora 10
14/12/2022REZULTATUL SELECȚIEI DOSARULUI DE ÎNSCRIERE la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa 1, grad profesional superior în Compartimentul Financiar Contabil si Resurse Umane din aparatul de specialitatea Primarului Comunei Teliucu Inferior, 28.12.2022. ora 10,00
14/12/2022REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacanta de inspector, clasa I, grad profesional superior în Compartimentul Agricultura si Cadastru din aparatul de specialitate a Primarului Comunei Teliucu Inferior 22.12.2022, ora 10,00
23/11/2022ERATĂ privind concursul pentru postul de Inspector , clasa I, grad profesional superior - Compartiment Agricultura si Cadastru, din aparatul de specialitate a Primarului comunei Teliucu Inferior care se va desfasura în data de 22 DECEMBRIE 2022 ora 10.00 proba scrisă la sediul Primăriei comunei Teliucu Inferior.
01/11/2022Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de: Inspector , clasa I, grad profesional superior - Compartiment Agricultura si Cadastru, din aparatul de specialitate a Primarului comunei Teliucu Inferior.
01/11/2022Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartiment Financiar Contabil si Resurse Umane, din aparatul de specialitate a Primarului comunei Teliucu Inferior.
01/11/2022Anunț ANULARE - privind concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier, Clasa I, Grad profesional Superior din data de 28.11.2022, ora 10
06/10/2022ERATA LA ANUNȚ privind concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier , clasa I, grad profesional superior din data de 25.11.2022, ora 10
04/10/2022Primăria Comunei Teliucu Inferior organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de:Consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartiment Financiar Contabil si Resurse Umane, din aparatul de specialitate a Primarului comunei Teliucu Inferior.
21/09/2022PROCES - VERBAL DE AFIȘARE încheiat azi, 21.09,2022 a rezultatului la proba dc selecție a dosarului de înscriere la concursul organizat în data de 29.09.2022, ora 9,00-proba scrisă pentru ocuparea a postului de natură contractuală de : Șofer din cadrul Serviciului dezvoltare locala si gospodare comunala din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Teliucu Inferior
21/09/2022PROCES - VERBAL DE AFIȘARE încheiat azi. 21.09.2022 a rezultatului la proba de selecție a dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 28.09.2022, ora 9,00- proba scrisă pentru ocuparea a postului vacant de natură contractuală de : Inspector de specialitate IA- din cadrul Serviciului Voluntar Situatii de Urgenta, PM si PSI din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Teliucu
06/09/2022Comuna Teliucu Inferior organizează in data de 29.09.2022 concursul pentru ocuparea a I (un) post contractual, vacant, de șofer, la Serviciul dezvoltare locala si gospodărire comunala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior. Relațiile referitoare la organizarea concursului, bibliografie se vor putea obține de Ia secretarul Comisiei de concurs începând cu data de 06.09.2022.
06/09/2022Comuna Teliucu Inferior organizează in data de 28.09.2022 concursul pentru ocuparea a 1 (un) post contractual, vacant, de inspector IA , la Serviciul voluntar Situații de Urgenta, PM si PSI din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior. Relațiile referitoare la organizarea concursului, bibliografie se vor putea obține de la secretarul Comisiei de concurs incepand cu data de 06.09.2022
22/08/2022REZULTATUL FINAL la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Finaciar Contabil si Resurse Umane, organizat în data 19.08.2022
19/08/2022Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Finaciar Contabil si Resurse Umane, organizat în data 19.08.2022, ora 9
18/08/2022Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Financiar Contabil si Resurse Umane, organizat în data 18.08.2022, ora 10
26/07/2022REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior în Compartimentul Financiar Contabil si Resurse Umane din aparatul de specialitate a Primarului Comunei Teliucu Inferior, 18.08.2022, ora 10,00
15/06/2022ANUNȚ CONCURS DE RECRUTARE: Primăria Comunei Teliucu Inferior organizează, în condițiile legii, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de:Inspector, clasa I, grad profesional superior - Compartiment Financiar Contabil si Resurse Umane, din aparatul de specialitate a Primarului comunei Teliucu Inferior.
30/05/2022PROCES - VERBAL DE AFIȘARE încheiat azi, 30.05.2022 cu ocazia selecției dosarului de înscriere la concursul organizat în data de 07.06.2022, ora 9,00 - proba scrisă pentru ocuparea postului temporara vacant de natură contractuală de : Inspector II-Arhiva UAT - Serviciul dezvoltare locala si gospodărie comunala din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Teliucu Inferior, încheiat azi, 30.05.2022, ora 14,00
26/01/2022ANUNT : Comuna Teliucu Inferior organizează in data de 24.02.2022 concursul pentru ocuparea a 1 (un) post contractual, vacant, de inspector I, la Serviciul dezvoltare locala si gospodărire comunala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul Hunedoara.
24/12/2020Anunt concurs