Buletin informativ(Legea 544/2001)

 a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publiceOrdonanță de urgență 57/2019 privind Codul administrativ
 b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor autorităţii sau instituţiei publiceRegulamentul de organizare şi funcţionare
Organigrama aprobată conform legii
 c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publiceNumele şi prenumele persoanelor responsabile (numere de telefon/fax, adrese e-mail)
 d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice1. Datele de contact ale autorităţii: denumire, sediu, numere de telefon/fax, adrese e-mail
2. Programul de funcţionare al instituţiei
 e) audienţeProgram de audienţe, cu precizarea modului de înscriere pentru audienţe şi a datelor de contact pentru înscriere
 f) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabilBugetul aprobat
Bilanţul contabil
 g) programele şi strategiile propriiProgramele şi strategiile autorităţii sau instituţiei publice
 h) lista cuprinzând documentele de interes publicDocumentele de interes public stabilite la nivelul autorităţii sau instituţiei publice.
 i) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legiiDocumente produse şi/sau gestionate la nivelul autorităţii sau instituţiei publice.
 j) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitateSe vor indica prevederea legală, termene şi instanţa la care se va introduce acţiunea. După caz, se vor prezenta alte moduri de contestare, cu indicarea procedurii specifice.