Asistență socială

Compartimentul de asistență socială

Puteți descărca de aici o prezentare a compartimentului de asistență socială    Document         Data     Titlu
05/12/2023VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE - pliant informativ, cerere vmi, cerere ajutor de urgenta, alte formulare
26/10/2023INFORMAȚII privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în sezonul rece 2023 - 2024 şi a suplimentului pentru energie în Comuna Teliucu Inferior
05/10/2022INFORMAȚII privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în sezonul rece 2022 - 2023 şi a suplimentului pentru energie în Comuna Teliucu Inferior
25/02/2022PLAN DE ACȚIUNI SAU DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare în Comuna Teliucu Inferior, pe anul 2022
25/02/2022Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Teliucu Inferior, pentru anul 2022
15/11/2021PDF inteligent : CERERE - DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistență socială
15/10/2021ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI 2021-2022. Informații utile în legătură cu Legea 226/2021 privind consumatorul vulnerabil - CONDIȚII , ACTE NECESARE, FORMULARE TIP
18/02/2020Plan actiune pe anul 2020 privind serviciile sociale
18/02/2020Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale 2020-2024
16/05/2019Hotararea 19 Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al comunei Teliucu Inferior, pentru anul 2019
16/05/2019Hotararea 20 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local prestate de persoanele beneficiare de ajutor social din comuna Teliucu Inferior, jud. Hunedoara
16/05/2019Hotararea 42 privind Regulamentul de organizare si functionare al Compartimentului de Asistenta sociala, organizat la nivelul comunei Teliucu Inferior, jud. Hunedoara
14/05/2019Opis indemnizatie, stimulent, sprijin lunar, alocatie de stat copii
14/05/2019Declaratii indemnizatie, stimulent
14/05/2019Cereri efectuare ancheta sociala
14/05/2019Cerere modificare ajutor social. alocatie ptr. sustinerea familiei si ajutor incalzire
14/05/2019Cerere angajare asistent personal ptr. persoana cu handicap grav
14/05/2019Cerere alocatie de stat ptr. copii
14/05/2019Cerere acordare tichete sociale gradinita
14/05/2019Cerere acordare indemnizatie, stimulent, sprijin lunar, alocatie de stat copi
14/05/2019Cerere acordare indemnizatie lunara ptr. persoana cu handicap grav
14/05/2019Cerere acordare ajutor social, alocatie ptr. sustinerea familiei si ajutor incalzire
14/05/2019Cerere acordare ajutor de urgenta
14/05/2019Adeverinta indemnizatie
14/05/2019Adeverinta indemnizatie elev, student