Anunțuri

Avizier

Selectați anul :


Anunțuri pe anul 2022


    Document         Data     Titlu
21/09/2022PROCES - VERBAL DE AFIȘARE încheiat azi, 21.09,2022 a rezultatului la proba dc selecție a dosarului de înscriere la concursul organizat în data de 29.09.2022, ora 9,00-proba scrisă pentru ocuparea a postului de natură contractuală de : Șofer din cadrul Serviciului dezvoltare locala si gospodare comunala din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Teliucu Inferior
21/09/2022PROCES - VERBAL DE AFIȘARE încheiat azi. 21.09.2022 a rezultatului la proba de selecție a dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 28.09.2022, ora 9,00- proba scrisă pentru ocuparea a postului vacant de natură contractuală de : Inspector de specialitate IA- din cadrul Serviciului Voluntar Situatii de Urgenta, PM si PSI din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Teliucu
06/09/2022Comuna Teliucu Inferior organizează in data de 29.09.2022 concursul pentru ocuparea a I (un) post contractual, vacant, de șofer, la Serviciul dezvoltare locala si gospodărire comunala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior. Relațiile referitoare la organizarea concursului, bibliografie se vor putea obține de Ia secretarul Comisiei de concurs începând cu data de 06.09.2022.
06/09/2022Comuna Teliucu Inferior organizează in data de 28.09.2022 concursul pentru ocuparea a 1 (un) post contractual, vacant, de inspector IA , la Serviciul voluntar Situații de Urgenta, PM si PSI din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior. Relațiile referitoare la organizarea concursului, bibliografie se vor putea obține de la secretarul Comisiei de concurs incepand cu data de 06.09.2022
25/08/2022ANUNȚ VANZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICA : Primaria Comuna Teliucu Inferior, județul Hunedoara, cu sediul in comuna Teliucu Inferior, strada Minei, nr. 2 anunța scoaterea la licitație publica a următoarelor bunuri mobile aflate in domeniul privat al comunei Teliucu Inferior: TRACTOR HOYO 504 (4x4), an fabricație 2010, preț de plecare 31.155 lei, la care se adaugaT.V.A ; AUTOSPECIALA CATERPILLAR 428B, an fabricație 1992, preț de plecare 56.826 lei, Ia care se adauga T.V.A
23/08/2022COSILIUL LOCAL ȘI PRIMĂRIA COMUNEI TELIUCU INFERIOR ORGANIZEAZĂ ÎN PERIOADA 27-28 AUGUST ZILELE COMUNEI TELIUCU INFERIOR
22/08/2022REZULTATUL FINAL la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Finaciar Contabil si Resurse Umane, organizat în data 19.08.2022
19/08/2022Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Finaciar Contabil si Resurse Umane, organizat în data 19.08.2022, ora 9
18/08/2022Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Financiar Contabil si Resurse Umane, organizat în data 18.08.2022, ora 10
18/08/2022Măsuri prevenire pestă porcină
26/07/2022REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior în Compartimentul Financiar Contabil si Resurse Umane din aparatul de specialitate a Primarului Comunei Teliucu Inferior, 18.08.2022, ora 10,00
24/06/2022În cinstea iei românești!
22/06/2022ADRESA PETIȚIE TRAFIC GREU SAT CINCIȘ- CERNA
21/06/2022RĂSPUNS DE LA MINISTERUL ECONOMIEI PRIVIND IAZURILE DE DECANTARE DIN TELIUCU INFERIOR
20/06/2022MĂSURI DE PREVENIRE PENTRU PERIOADELE CANICULARE -POPULAȚIE
20/06/2022MĂSURI DE PREVENIREA INCENDIILOR PENTRU PERIOADELE CANICULARE SAU SECETOASE
16/06/2022Colectarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere - Grafic de colectare
15/06/2022ANUNȚ CONCURS DE RECRUTARE: Primăria Comunei Teliucu Inferior organizează, în condițiile legii, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de:Inspector, clasa I, grad profesional superior - Compartiment Financiar Contabil si Resurse Umane, din aparatul de specialitate a Primarului comunei Teliucu Inferior.
14/06/2022Anunţ licitaţie pentru vânzarea de terenuri
10/06/2022DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE PRIVIND VANZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU OFERTĂ LA PLIC ÎNCHIS A UNOR PARCELE DE TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI TELIUCU INFERIOR
03/06/2022PROGRAM DE LUCRU COLECTARE DEȘEURI - POPULAȚIE
30/05/2022PROCES - VERBAL DE AFIȘARE încheiat azi, 30.05.2022 cu ocazia selecției dosarului de înscriere la concursul organizat în data de 07.06.2022, ora 9,00 - proba scrisă pentru ocuparea postului temporara vacant de natură contractuală de : Inspector II-Arhiva UAT - Serviciul dezvoltare locala si gospodărie comunala din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Teliucu Inferior, încheiat azi, 30.05.2022, ora 14,00
28/04/2022AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HUNEDOARA : COMUNICAT DE PRESĂ „CURĂŢĂM ROMÂNIA!” - Campania Națională de ecologizare Curățăm România, desfășurată sub deviza „Vrem o țară fără deșeuri abandonate”, se derulează în perioada 4 aprilie - 4 mai 2022 și implică participarea activă a tuturor instituțiilor din subordinea ori coordonarea Ministerul Mediului - România, a unităților administrativ-teritoriale, a autorităților județene.
14/04/2022Primăria Comunei Teliucu Inferior, are plăcerea de a vă invita în data de 1 Mai, de la ora 12:00 la inaugurarea Bazei Sportive din satul Cinciș Cerna
13/04/2022ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 6 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eficientizării gestionării deşeurilor
06/04/2022SITUATIE AUTORIZATII CONSTRUIRE EMISE IN ANUL 2022
06/04/2022SITUATIE CERTIFICATE URBANISM EMISE IN ANUL 2022
23/03/2022ANUNȚ CAZARE REFUGIAȚI
17/03/2022Comuna Teliucu Inferior închiriaza prin licitatie publica cu strigare trupurile de pajisti aflate in proprietatea publica a Comunei Teliucu Inferior, identificate in Anexa nr. 1 la HCL nr. 8 / 2022
01/03/2022MODUL DE UTILIZARE A FOCULUI DESCHIS ÎN CONFORMITATE CU O.M.A.I. 163/2007 PENTRU APROBAREA NORMELOR GENERALE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
25/02/2022PLAN DE ACȚIUNI SAU DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare în Comuna Teliucu Inferior, pe anul 2022
25/02/2022Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Teliucu Inferior, pentru anul 2022
23/02/2022Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara - Informații utile pentru cetățeni
22/02/2022Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RECENSĂMÂNTULUI POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR 2021 în teritoriu
21/02/2022HOTARAREA Nr. 6/ 2022 privind adoptarea bugetului local al comunei Teliucu Inferior pe anul 2022 si a estimarilor pe perioada 2023-2025
18/02/2022HOTĂRÂREA nr. 19/2022 a CJSU Hunedoara privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19
17/02/2022TABEL CU FERMIERII PROGRAMATI PENTRU DEPUNEREA CERERII DE SPRIJIN LA CENTRUL LOCAL HUNEDOARA-Campania 2022 - COMUNA TELIUCU INFERIOR
11/02/2022HOTĂRÂREA nr. 16/2022 a CJSU Hunedoara privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19
04/02/2022HOTĂRÂREA nr. 14/2022 a CJSU Hunedoara privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19
01/02/2022PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO – ECONOMICĂ AL COMUNEI TELIUCU INFERIOR PENTRU PERIOADA 2021-2027
28/01/2022HOTĂRÂREA nr. 11/2022 a CJSU Hunedoara privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19
26/01/2022ANUNT : Comuna Teliucu Inferior organizează in data de 24.02.2022 concursul pentru ocuparea a 1 (un) post contractual, vacant, de inspector I, la Serviciul dezvoltare locala si gospodărire comunala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior, județul Hunedoara.
21/01/2022HOTĂRÂREA nr. 8/2022 a CJSU Hunedoara privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19
14/01/2022HOTĂRÂREA nr. 5/2022 a CJSU Hunedoara privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19
07/01/2022HOTĂRÂREA nr. 2/2022 a CJSU Hunedoara privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19
04/01/2022PROIECT BUGET LOCAL 2022 SI PREVIZIUNI 2023-2024-2025