Anunțuri

Avizier

Selectați anul :


Anunțuri pe anul 2024


    Document         Data     Titlu
10/05/2024Proces Verbal cu ocazia tragerii la sorti pentru stabilirea ordinii pe buletinele de vo
08/05/2024Proces – verbal ÎNDREPTAT încheiat astăzi 08 MAI 2024 cu ocazia constatării rămânerii definitive a candidaturilor depuse pentru funcția de primar și de consilier local la alegerile locale din 09 iunie 2024
08/05/2024Anunț finalizare achiziție - PROIECT ”DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA TELIUCU INFERIOR”
07/05/2024LISTĂ CERTIFICATE DE URBANISM EMISE ÎN PERIOADA FEBRUARIE- MARTIE-APRILIE 2024
07/05/2024LISTA AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE EMISE ÎN PERIOADA FEBRUARIE- MARTIE-APRILIE 2024
07/05/2024Proces – verbal încheiat astăzi 07 MAI 2024 cu ocazia constatării rămânerii definitive a candidaturilor depuse pentru funcția de primar și de consilier local la alegerile locale din 09 iunie 2024
30/04/2024PROCES VERBAL AFISARE CONSILIERI LOCALI AUR
30/04/2024HOTĂRÂRE nr. 9/30.04.2024 privind admiterea listei de candidați depusă de ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR pentru funcția de consilier local al comunei Teliucu Inferior
30/04/2024PROCES VERBAL AFISARE PRIMAR AUR
30/04/2024HOTĂRÂRE nr. 8/30.04.2024 privind admiterea propunerii de candidat pentru funcția de PRIMAR depusă de ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
29/04/2024Proces verbal afisare lista candidati consilieri UDMR
29/04/2024HOTĂRÂRE nr. 7/29.04.2024 privind admiterea listei de candidați depusă de UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
29/04/2024Proces verbal afisare lista candidati consilieri PNL
29/04/2024HOTĂRÂRE nr. 6/29.04.2024 privind admiterea listei de candidați depusă de PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
29/04/2024Proces verbal afisare candidatura primar - PNL
29/04/2024HOTĂRÂRE nr. 5/29.04.2024 privind admiterea propunerii de candidat pentru funcția de PRIMAR depusă de PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
29/04/2024Proces verbal afisare lista candidati consilieri PSD
29/04/2024Liste candidati consilieri PSD
29/04/2024HOTĂRÂRE nr. 4/29.04.2024 privind admiterea listei de candidați depusă de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
29/04/2024Proces verbal afisare candidatura primar - PSD
29/04/2024HOTĂRÂRE nr. 3/29.04.2024 privind admiterea propunerii de candidat pentru funcția de PRIMAR depusă de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
25/04/2024PROCES-VERBAL de deschidere a ofertelor și verificarea îndeplinirii cerințelor de calificare pentru atribuirea CONTRACTULUI DE FURNIZARE MOBILIER PENTRU SĂLILE DE CLASÂ/SĂLI DE GRUPĂ DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT A UAT COMUNA TELIUCU INFERIOR, JUDEȚUL HUNEDOARA, ÎN CADRUL PROIECTULUI ’’DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA TELIUCU INFERIOR”
23/04/2024Anunț individual executare silită
19/04/2024LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM EMISE IN LUNA IANUARIE ANUL 2024
19/04/2024LISTA AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE EMISE IN LUNA IANUARIE ANUL 2024
19/04/2024Proces verbal cu ocazia completării Biroului electoral de circumscripție Teliucu Inferior
17/04/2024A N U N Ț: în conformitate cu prevederile art. 26 al. 14 din Legea 115/2015, în data de 19.04.2024 ora 14.00 va avea loc completarea Biroul electoral de circumscripție comunală nr. 60 TELIUCU INFERIOR cu reprezentanții partidelor politice si ai organizațiilor cetățenilor apartinand minorităților naționale care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior.
16/04/2024HOTĂRÂRE nr. 2/16.04.2024 Privind stabilirea numărului de susținători necesar pentru depunerea candidaturilor pentru funcția de primar și pentru funcția de consilier local
15/04/2024HOTĂRÂRE nr. 1/15.04.2024 privind stabilirea programului de funcționare al Biroului Electoral de Circumscripție nr. 60 Teliucu Inferior
10/04/2024Anunț individual executare silită
09/04/2024Modele de formulare achiziție mobilier - format editabil
09/04/2024Documentație atribuire achiziție mobilier
27/03/2024Anunț colectiv executare silită
14/03/2024Anunț individual executare silită
06/03/2024STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL COMUNEI TELIUCU INFERIOR, JUDEȚUL HUNEDOARA,2020-2024
06/03/2024Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Teliucu Inferior, județul Hunedoara, pentru anul 2024
06/03/2024Anunț colectiv executare silită
28/02/2024Anunț individual executare silită
26/02/2024Anunt !!!
Exercițiul „Miercurea sirenelor” va fi reluat.
Astfel, Miercuri, 28 Februarie 2024 incepand cu orele 10 vor fi acționate sirenele de alarmare publică existente la nivelul unităților administrativ-teritoriale.
20/02/2024Program de lucru colectare deșeuri pentru lunile 3-11/2024
08/02/2024HOTĂRÂREA NR. 10/2024 privind adoptarea bugetului local al comunei Teliucu Inferior pe anul 2024 si a estimărilor pe perioada 2025-2027
08/02/2024Anunț colectiv executare silită
07/02/2024Grafic colectare deșeuri voluminoase
31/01/2024HOTĂRÂREA NR. 6/2024 pentru modificarea si completarea HCL 132/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024 privind aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024, în raza administrativ-teritorială a Comunei Teliucu Inferior
22/01/2024Convocarea de indata in ședința extraordinara, a Consiliului local al comunei Teliucu Inferior pentru data de 25.01.2024
19/01/2024În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale si a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primăria comunei Teliucu Inferior, supune dezbaterii publice următoarele proiecte de act normativ:
1.Proiect de hotarare privind adoptarea bugetului local al comunei Teliucu Inferior pe anul 2024 si a estimărilor pe perioada 2025-2027
08/01/2024Anunț colectiv : emitere somații și titluri executorii
03/01/2024GRAFIC COLECTARE DEȘEURI RECICLABILE IANUARIE-FEBRUARIE 2024