Anunțuri publicitare

Selectați anul :


Anunțuri pe anul 2024

09/04/2024-Achiziționarea mobilierului pentru unitățile de învățământ din comuna Teliucu Inferior, județul Hunedoara în cadrul proiectului : Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Teliucu Inferior

Dcumentație de atribuire

    Document         Data     Titlu
09/04/2024Modele de formulare achiziție mobilier - format editabil
09/04/2024Documentație atribuire achiziție mobilier


Răspunsuri la solicitări de clarificări

    Document         Data     Titlu


Rezultatele achiziției

    Document         Data     Titlu
08/05/2024Anunț finalizare achiziție - PROIECT ”DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA TELIUCU INFERIOR”
25/04/2024PROCES-VERBAL de deschidere a ofertelor și verificarea îndeplinirii cerințelor de calificare pentru atribuirea CONTRACTULUI DE FURNIZARE MOBILIER PENTRU SĂLILE DE CLASÂ/SĂLI DE GRUPĂ DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT A UAT COMUNA TELIUCU INFERIOR, JUDEȚUL HUNEDOARA, ÎN CADRUL PROIECTULUI ’’DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA TELIUCU INFERIOR”